HIMA SIL 4 CENELEC - systemy bezpieczeństwa w kolejnictwie

| Technika

Bezpieczeństwo w technice kolejowej jest jednym z najważniejszych zagadnień decydujących o kierunkach rozwoju branży i modernizacjach istniejącej bazy transportowej. Ocenia się, że wzrost popularności pasażerskiego transportu kolejowego przyczynia się do rozwoju kolejnictwa do około 2,5% rocznie. Wymaga on też wprowadzania nowoczesnych systemów zabezpieczeń zarówno dla przejazdów kolejowych, sygnalizacji, jak też taboru kolejowego.

HIMA SIL 4 CENELEC - systemy bezpieczeństwa w kolejnictwie

Bezpieczeństwo pasażerów oraz zapewnienie ciągłości pracy przeznaczonych do tego celu systemów zabezpieczeń może być zagwarantowane tylko przez nowoczesne rozwiązania w technice COTS w najwyższym stopniu bezpieczeństwa w SIL4 CENELEC. W takich rozwiązaniach specjalizuje się firma HIMA, której produkty stosowane są w technice kolejowej już od 20 lat.

Sterowniki HIMatrix firmy HIMA stosowane są w różnych systemach bezpieczeństwa przejazdów kolejowych. Mogą to być zarówno przejazdy kolejowe na trasach pociągów dalekobieżnych, jak też podmiejskich. Rozwiązania COTS firmy HIMA umożliwiają także uzyskanie korzyści ekonomicznych.

Oszczędności kosztów są np. wynikiem zmniejszenia nakładów pracy przy okablowaniu. Dzięki scentralizowanym oraz zdecentralizowanym rozwiązaniom, produkty COTS można stosować zarówno bezpośrednio przy przejazdach kolejowych, jak i w systemach rozproszonych z oddalonymi od sterowni czujnikami czy z oddaloną sygnalizacją świetlną.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze, co dotyczy przede wszystkim przejazdów kolejowych. Systemy bezpieczeństwa powinny być zgodne z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi oraz spełniać wymogi ekonomiczne. Takie rozwiązania systemów bezpieczeństwa realizowane są przy zastosowaniu sterowników HIMatrix firmy HIMA.

Rozwiązania te pozwalają realizować różnorodne projekty użytkownika:

  • sterowanie przejściami kolejowymi,
  • kompleksowe nastawnie kolejowe (signaling control),
  • wykrywanie pociągu.

ELEKTRONICZNE NASTAWNIE KOLEJOWE

Nowoczesne nastawnie kolejowe, które stosowane są w podmiejskim transporcie kolejowym, muszą być zgodne z normami takimi jak EN 50126, EN 50128 oraz EN 50129. W takich przypadkach tworzone mogą być z użyciem sterowników safety HIMA, które zapewniają najwyższe bezpieczeństwo pracy systemu.

Dla rozwiązań, które nie wymagają redundancji, stosuje się sterowniki HIMatrix. Modułowa budowa sterownika pozwala na dalszy rozwój systemu oraz na stosowanie sterowników bezpieczeństwa w prosty sposób. W przypadku zmiany urządzeń lub oprogramowania nie jest wymagana zmiana całego systemu, tylko zmiana niektórych modułów.

System dostarcza do dyspozytorni wszelkich informacji zarówno dla sygnalizacji, jak i dla czynności operatorskich. Głównym elementem systemu jest platforma dwukanałowego sterowania bazująca na sterowniku bezpieczeństwa. Specjalnie przystosowana do celów bezpieczeństwa komunikacja z wykorzystaniem bezpiecznego Ethernetu zapewnia przesyłanie danych do zewnętrznych urządzeń wykonawczych.

Rozwiązania HIMA oferują jednak dużo więcej. Zgodnie z zasadą safety nonstop gwarantowane jest permanentne bezpieczeństwo, nie występują też niepożądane stany stopu. HIMA również wspiera inżynierów doradztwem oraz szkoleniami przy realizacjach projektów z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań COTS.

Obecnie oferowane są moduły HIMatrix w wersji T1 (-25°C do +70°C). Planowane jest również zaoferowanie modułów TX (-40°C do +85°C) - dostępne będą one do końca 2013 roku. Rozwiązania HIMA to rozwiązania aż do SIL 4 według CENELEC i są certyfikowane do kategorii 1 klasy B według DIN EN 61373.

Stosowane są w następujących krytycznych rozwiązaniach bezpieczeństwa:

  • sygnalizacja,
  • przejścia kolejowe,
  • tabor kolejowy,
  • dostawa energii.

ELEKTRONICZNIE STEROWANY SYSTEM POŚLIZGOWY I KONTROLOWANE STEROWANIE DRZWIAMI

System pozwala na uniknięcie poślizgu kół przy ruszaniu oraz na uniknięcie blokowania kół przy hamowaniu. Zastosowane jest tutaj elektroniczne sterowanie, które optymalizuje drogę hamowania oraz rozruchu. Pozwala to na dalsze uniknięcie zużycia materiału czy uszkodzenia kół oraz zmniejsza zużycie energii.

Bezpieczne wsiadanie i wysiadanie pasażerów może być zaś zapewnione dzięki sterowaniu urządzeniami do otwierania drzwi poprzez odpowiednie czujniki zabezpieczeń. W komunikacji podmiejskiej po wjechaniu pociągu na peron, nastąpi automatyczne zatrzymanie pociągu w wyznaczonych do tego celu miejscach.

Jeżeli z różnych względów zatrzymanie pociągu nie nastąpi w wyznaczonym miejscu, wówczas czujniki blokują otwarcie odpowiednich drzwi. Jest to ochrona zdrowia i życia pasażerów.

Inne zastosowania techniki bezpieczeństwa w taborze kolejowym to:

  • wyłącznik bezpieczeństwa,
  • zdalne sterowanie,
  • bezpieczne poruszanie się składu.

SDS-Automatyka
www.sds-automatyka.pl