Technika napędowa firmy SEW - serie MDX oraz CMP - Szkolenie podstawowe

| Szkolenie

Technika napędowa firmy SEW - serie MDX oraz CMP - Szkolenie podstawowe

Data: 19.12.2013 (istnieje możliwość indywidualnego

dostosowania terminu)

Czas trwania: 2 dni, 16h + zajęcia dodatkowe

Miejsce: Łódź, Centrum SIMLOGIC. al. Piłsudskiego 141

Program zgodny:

http://www.simlogic.pl/szkolenia/technika_napedowa_pradu_przemiennego-technika_napedowa_pradu_przemiennego-technika_napedowa_firmy_sew___serie_mdx_oraz_cmp.html#.UdwKqzvJSE4

Minimalna liczba osób do uruchomienia szkolenia: 5-6 osób

Zgłoszenie – poprzez „zapisz się”:

http://www.simlogic.pl/szkolenia/technika_napedowa_pradu_przemiennego-technika_napedowa_pradu_przemiennego-technika_napedowa_firmy_sew___serie_mdx_oraz_cmp.html#.UdwKqzvJSE4


CEL SZKOLENIA:

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu uruchamiania

i obsługi napędów SEW serii MDX oraz CMP.


ZAWARTOŚĆ:

Szkolenie jest ukierunkowane na zastosowania praktyczne

omawianych zagadnień i zawiera następującą tematykę:


- Sposoby zasilania silnika elektrycznego

- Parametryzacja podstawowa

- Oprogramowanie do konfiguracji i uruchamiania techniki

napędowej SEW

- Regulacja prędkości, regulacja momentu, pozycjonowanie,

synchronizacja


PROGRAM:

- Budowa systemu napędowego firmy SEW

- Oprogramowanie do konfiguracji i uruchamiania

techniki napędowej SEW

- Uruchomienie napędów firmy SEW

- Parametryzacja podstawowa

- Dostępne tryby pracy (U/f, wektorowy)

- Sposoby wysterowania falownika

- Bezpieczeństwo maszyn w technice napędowej

- Regulacja prędkości, regulacja momentu,

pozycjonowanie, synchronizacja


Szczegółowy program dostępny na stronie: 

http://www.simlogic.pl/szkolenia/technika_napedowa_pradu_przemiennego-technika_napedowa_pradu_przemiennego-technika_napedowa_firmy_sew___serie_mdx_oraz_cmp.html#.UdwKqzvJSE4


Serdecznie zapraszamy!

Zespół SIMLOGIC.

www.simlogic.pl