Sieci bezprzewodowe w przemyśle

| Technika

Projektanci sieci przemysłowych chętnie sięgają po rozwiązania bezprzewodowe, ponieważ taka infrastruktura daje przedsiębiorstwu dużo więcej korzyści niż tylko pozbycie się kabli. Bezprzewodowa łączność umożliwia niezawodną transmisję danych w połączeniu z szybką instalacją. Zastosowanie technologii bezprzewodowej zapewnia swobodę projektowania systemów automatyki przy jednoczesnym obniżeniu kosztów wdrożenia.

Sieci bezprzewodowe w przemyśle

Trzeba jednak pamiętać, że zaprojektowanie i wdrożenie sieci bezprzewodowej przeznaczonej do pracy w przemyśle wymaga dobrego zrozumienia wymagań tego środowiska. Wydajność łączności bezprzewodowej zależy od wielu czynników, takich jak przeszkody, zakłócenia elektromagnetyczne czy opady atmosferyczne. Na rynku występuje kilka standardów sieci bezprzewodowych.

Różne organizacje próbują forsować swoje standardy sieci bezprzewodowych, jednak najpopularniejsze są standardy otwarte takie jak Wi-Fi, ZigBee oraz Bluetooth. Standard 802.11 stosowany jest głównie w infrastrukturze sieci LAN lub do przesyłu dużej ilości informacji pomiędzy dwoma systemami. Wi-Fi nie jest optymalnym wyborem dla aplikacji wbudowanych, z uwagi na duży pobór energii oraz wymagany rozmiar kodu.

Zigbee i Bluetooth dedykowane są do bezpośredniej obsługi urządzeń wykonawczych, rozszerzając możliwości sieci przemysłowych. Bluetooth przeznaczony jest do małych sieci z maksymalnie siedmioma urządzeniami i prędkościami maksymalnie 1 Mb/s. Zaletą transmisji Bluetooth jest duża niezawodność uzyskana dzięki technologii FHSS (ang. Frequency Hopping Spread Spectrum - częstotliwość skokowa w widmie rozproszonym).

Transmisja odbywa się w całym zakresie pasma 2,4 GHz. Kanały, które są wykorzystywane przez inne sieci, są automatycznie wykrywane i usuwane z sekwencji skoków, dzięki czemu transmisja danych jest bardziej niezawodna. Ze względu na rodzaje zastosowań istnieje wiele profili sieci Bluetooth. W automatyce najczęściej stosowane są PAN (ang. Personal Area Networking) i SPP (ang. Serial Port Profile).

W zależności od zastosowanej anteny, urządzenie z interfejsem Bluetooth można oddalić od komputera na odległość od 10 m do 1000 m. Bezprzewodową siecią przemysłową o bardzo dużym potencjale jest ZigBee, która została stworzona właśnie do aplikacji przemysłowych. Zasięg sieci jest ograniczony do 100 m. ZigBee wykorzystuje standard IEEE 802.15.4, który zapewnia transmisję bezprzewodową w pasmach 868 MHz, 915 MHz lub 2,4 GHz.

Wszystkie odmiany ZigBee używają technologii DSSS (Direct-Sequence Spread Spectrum). ZigBee jest technologią PAN (Personal Area Network), która automatycznie ustanawia połączenie z najbliższym węzłem. Taka sieć może zostać skonfigurowana w topologii gwiazdy, drzewa lub sieci kratowej. Podstawową jej zaletą jest bardzo niskie zapotrzebowanie na energię i prostota, która znacznie obniża koszty wdrożenia.

ProBee-ZU10 adapter ZigBee na USB

W ofercie firmy Antaira dostępny jest nowy adapter ZigBee na port USB. Konwerter przeznaczony jest do niskobudżetowych aplikacji o niewielkim dystansie transmisji np. w automatyce budynków. ZU10 dostarczany jest z zasilaczem, anteną i bibliotekami programistycznymi. Adapter jest zgodny z ZigBee 2007 / ZigBee Pro.

Opcjonalna antena 5 dBi umożliwia transmisję na odległość do 1.6km z prędkością do 250 kb/s. Obsługa komend AT pozwala na zdalną konfigurację i aktualizację oprogramowania wewnętrznego. W komplecie z konwerterem dostarczane jest intuicyjne oprogramowanie konfiguracyjne dla systemów Windows.

Stojąc przed wyborem Wi-Fi, Bluetooth czy ZigBee należy się kierować wielkością aplikacji, stopniem rozproszenia, zapotrzebowaniem na energię oraz ilością i rodzajem przesyłanych danych. W niektórych zastosowaniach wszystkie interfejsy mogą koegzystować, wzajemnie się uzupełniając, ponieważ każdy z nich adresowany jest do specyficznych wymagań przemysłu.

Cezary Kalista
Antaira Technologies Sp. z o.o.

www.antaira.pl