Pluto. Nowe wersje sterowników bezpieczeństwa w ofercie ABB Jokab Safety

| Technika

Sterowniki bezpieczeństwa Pluto są odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony producentów maszyn w zakresie kompaktowych i przemyślanych modułów nadzorujących pracę zarówno małych maszyny, jak i dużych systemów. W takich zastosowaniach mamy do czynienia z rozmaitymi środowiskami pracy. Omawiane moduły podlegają ciągłej ewaluacji, czego efektem są ich nowe wersje wprowadzone do oferty na początku tego roku.

Pluto. Nowe wersje sterowników bezpieczeństwa w ofercie ABB Jokab Safety

Rys. 1. Montaż komponentów bezpieczeństwa na szynie AS-i

Sterowniki Pluto występują w trzech podstawowych odmianach: jako wersje autonomiczne, systemy z magistralą bezpieczeństwa oraz AS-i, która w tego typu zastosowaniach jest standardem o wieloletniej tradycji. W wersjach podstawowych, podobnie jak w module bezpieczeństwa Vital, istnieje możliwość łączenia komponentów w pętle, co daje nam znaczną oszczędność pod względem wejść/wyjść.

Do jednego wejścia można podłączyć kilka czujników bezpieczeństwa, co daje nam możliwość uzyskania najwyższego osiągalnego poziomu bezpieczeństwa systemu. Istnieją również łączone wejścia i wyjścia, które mogą być stosowane np. do przycisków podświetlanych, gdzie jednocześnie korzysta się z funkcji wejścia i wyjścia.

Sterownik Pluto ma wejścia do nadzoru większości komponentów bezpieczeństwa dostępnych na rynku, a sposób działania każdego wejścia jest definiowany w oprogramowaniu Pluto Manager. Sterownik bez magistrali jest dostępny w dwóch wielkościach z odpowiednio 20 i 46 wejściami/wyjściami - S20 i S46-6. Sterowniki te są analogiczne do wersji wyposażonej w magistralę bezpieczeństwa, czyli B20 i B46-6.

WERSJA PLC DO SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA BEZ MAGISTRALI

Pojedyńcze jednostki Pluto mogą być stosowane jako autonomiczne programowalne sterowniki bezpieczeństwa z opcjonalnym rozszerzeniem. Mają one możliwość wizualizacji procesu.

PLUTO Z MAGISTRALĄ KOMUNIKACYJNĄ SAFETY BUS (ALL MASTER)

Wersja z magistralą bezpieczeństwa umożliwia pracę w dużych rozbudowanych systemach poprzez bramki obsługujące sieci Profibus DP, DeviceNet, CANopen, Ethernet, Profinet, Modbus. Sterownik umożliwia współpracę z enkoderami absolutnymi jedno- i wieloobrotowymi (dostępne są przeznaczone do tego moduły w programie Pluto Manager).

PLUTO AS-i

Rys. 2. System bezpieczeństwa nadzorowany przez sterownik programowalny bezpieczeństwa Pluto

Jest to wersja Pluto połączona z magistralą komunikacyjną AS-i. Urządzenie może pracować jako master na magistrali AS-i lub współpracować z innym AS-i master jako monitor. Ma on cyfrowe i analogowe wejścia oraz wyjścia bezpieczeństwa. Pluto AS-i może także pełnić funkcję modułu bezpiecznych wejść/wyjść magistrali AS-i.

Dwużyłowa szyna AS-i to:

  • prostsza funkcjonalność i instalacja,
  • łatwy montaż, demontaż i przemieszczanie w ramach szyny,
  • zasilanie, dane i sterowanie w tym samym przewodzie,

Pluto AS-i jako master, monitor lub bezpieczne wejścia/wyjścia.

WIĘCEJ O WERSJI DO SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

Sterownik programowalny PLC Pluto do systemów bezpieczeństwa umożliwia swobodne programowanie funkcji. Zapewnia on oszczędność wejść i wyjść poprzez szeregowe podłączenie kilku czujników do jednego wejścia przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Istnieje możliwości edycji własnego programu lub korzystania z bloków funkcyjnych z atestem TÜV. Istnieje możliwość tworzenia systemów typu All-Master z maksymalnie 32 sterownikami Pluto na jednej szynie.

PLUTO MANAGER

Programowanie odbywa się w języku programowania drabinkowego lub logiki programowalnej - przy użyciu zegarów czasowych, pamięci pomocniczych, rejestrów, programowania sekwencyjnego i bloków z atestem TÜV. Program można pobrać bezpłatnie ze strony www.abb.pl/jokabsafety. Na stronie www.abb.pl dostępne są także archiwalne wersje programu.

BLOKI DEDYKOWANE DO OBSŁUGI PRAS MIMOŚRODOWYCH

Rys. 3. Przykładowe połączenie kilku modułów w systemie

W bibliotekach programu Pluto Manager znajdują się gotowe bloki funkcyjne do nadzoru komponentów bezpieczeństwa użytych do zabezpieczenia prasy mimośrodowej.

NOWE WERSJE D20 I D45

Powstały one, aby zaspokoić zapotrzebowanie klientów na zwiększoną liczbę wejść analogowych - mają odpowiednio 4 wejścia (D20) i 8 wejść (D45). Wersja D45 ma dodatkowo wejścia zliczające impulsy o częstotliwości do 14 kHz. Umożliwia to obsługę tak popularnych komponentów w maszynach, jak czujniki indukcyjne, enkodery inkrementalne oraz fotokomórki.

MONITORING PRĄDU - TYLKO W WERSJI PLUTO A20

W przeciwieństwie do innych wersji, Pluto A20 jako jedyny ma możliwość monitorowania wartości prądu pomiędzy wyjściami IQ16 i IQ17.

KOMPATYBILNOŚĆ Z OPROGRAMOWANIEM SISTEMA

Wszystkie komponenty ABB Jokab Safety mają biblioteki do programu Sistema umożliwiającego obliczanie kategorii bezpieczeństwa oraz biblioteki plików dla większości dostępnych na rynku środowisk graficznych.

ABB Jokab Safety
www.abb.pl/jokabsafety