Automatyzacja procesów w przemyśle

| Konferencja

Automatyzacja procesów w przemyśle

W dobie ciągle rozwijających się technologii , nowoczesnych oraz innowacyjnych rozwiązań, które wspomagają działanie nie jednego przedsiębiorstwa, przyszedł czas aby zorganizować spotkanie poświęcone branży przemysłowej. Wspólnie z ekspertami poruszymy najważniejsze z punktu widzenia przedsiębiorstwa przemysłowego kwestie dotyczące efektywnego, bezpiecznego, i oszczędnego funkcjonowania firmy.

Podczas konferencji głos zabiorą m.in.:

 • Krzysztof Rosiński, Engineering Manager, Soldis Sp. z o.o.
  Kontrola procesu produkcyjnego i zarządzanie jakością produktu w GUARDUS™MES
 • Dr inż. Grzegorz Ćwikła, Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Politechnika Śląska
  Akwizycja danych produkcyjnych dla potrzeb wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem
 • Dorota Bieniek, Keizen Instiute
  Kaizen i Lean Six Sigma - fakty i mity

Proponowana tematyka konferencji:

 1. Współczesny zakład przemysłowy
  • Keizen i Lean Manufacturing w zakładzie przemysłowym - moda czy biznes?
  • Efektywność przede wszystkim - czy w pełni wykorzystujemy park maszynowy? KPI i OEE w praktyce.
  • Zarządzanie energią w zakładzie przemysłowym - zmniejszenie kosztów, zwiększenie zysków. Zarządzanie jakością w produkcji
 2. Oprogramowanie w zakładzie przemysłowym
  • Technologie mobilne - komunikacja na linii człowiek - system i maszyna - system
  • Systemy ERP
  • Systemy klasy EAM/CMMS - zarządzanie majątkiem, gospodarką remontową, utrzymanie ruchu
  • Systemy SCADA/HMI/BMS
  • Systemy MES - zarządzanie produkcją w czasie rzeczywistym
  • Workflow - procesy biznesowe i obieg dokumentów w produkcji
  • Systemy zarządzania infrastrukturą techniczną (GIS)
  • Systemy Business Intelligence
  • Digital Signage - przemysłowe systemy wizualizacji danych
 3. Robotyka
  • Jak wybrać odpowiedniego robota
  • Wpływ robotyzacji na efektywność produkcji
  • Wpływ wyposażenia robotów na ich bezawaryjność oraz koszty eksploatacji
 4. Układy sterowania
 5. Układy napędowe

Na konferencję zapraszamy przedstawicieli zakładów przemysłowych, w szczególności:

 • dyrektorów zarządzających
 • managerów ds. logistyki
 • szefów departamentów informatyki
 • kierowników planowania produkcji i dostaw
 • specjalistów ds. utrzymania ruchu
 • inżynierów ds. jakości
 • dyrektorów technicznych

Rejestracja: http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/automatyzacja-procesow-w-przemysle-2/rejestracja-242.htm

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymieniowych osób.

Każdy uczestnik otrzymuje imienny Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne oraz możliwość korzystania z przerw kawowych.

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział jest płatny: dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych (z zakresu tematyki konferencji) - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

*Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia przedstawicieli wyżej wymienionych firm.