Inteligentne moduły I/O do sieci Ethernet z serii ADAM-6200

| Technika

Firma Advantech już od kilkunastu lat cieszy się statusem cenionego na całym świecie dostawcy urządzeń dla rozproszonych systemów kontrolno- pomiarowych. Opracowana w 1993 roku seria modułów ADAM jest sukcesywnie rozwijana, szczególnie w zakresie rozszerzenia możliwości komunikacji z różnymi systemami automatyki. Seria ADAM, na którą początkowo składało się tylko kilka urządzeń z interfejsem szeregowym RS-485, jest wciąż rozbudowywana. W ostatnim roku rozszerzono ją o urządzenia ADAM-6200 wyposażone w podwójny interfejs ethernetowy.

Inteligentne moduły I/O do sieci Ethernet z serii ADAM-6200

ADAM-6200 to obecnie siedem modułów wyposażonych w wejścia/wyjścia analogowe (U/I) i cyfrowe (także przekaźnikowe). Dodatkowo każde z wejść cyfrowych może pracować jako wejście licznikowe (w trybie zliczania albo pomiaru częstotliwości) lub zatrzaskowe (latch), a każde z wyjść cyfrowych jako wyjście impulsowe (o regulowanym wypełnieniu i liczbie generowanych jednorazowo impulsów) lub opóźniające (o zadanej zwłoce czasowej).

KOMUNIKACJA

Moduły zostały wyposażone w dwa interfejsy sieciowe Ethernet 10/100 Base-TX oraz obsługę protokołu Modbus/TCP - jednego z najpowszechniej stosowanych w automatyce przemysłowej. Na szczególną uwagę zasługuje funkcjonalność wynikająca właśnie z istnienia dwóch portów sieciowych (stanowiących de facto wbudowany dwuportowy switch, zgodny z IEEE 802.3u), które pozwalają na kaskadowe łączenie modułów, bez konieczności stosowania normalnie wymaganych przełączników sieciowych. Ponadto (co wydaje się szczególnie istotne dla uzyskania jak największej niezawodności całego układu) takie połączenie jest objęte funkcją auto-bypassu, która w przypadku zaniku zasilania pojedynczego modułu zapewnia utworzenie przezroczystego połączenia między obydwoma interfejsami, skutkujące utrzymaniem komunikacji z pozostałymi modułami znajdującymi się w łańcuchu.

Producent przewidział także możliwość korzystania z urządzeń za pośrednictwem zgodnej z HTML5 przeglądarki internetowej (z wykorzystaniem komputera, tabletu czy nawet smartfona). Po wpisaniu w polu adresowym przeglądarki IP modułu i po prawidłowym zalogowaniu (wymagane jest podanie hasła ustawianego za pomocą programu narzędziowego AdamApax.NET Utility) uzyskuje się widok wgranej do urządzenia prostej strony WWW pozwalającej na wgląd w aktualne stany we/wy (wraz z krótkim trendem graficznym) oraz wysterowanie poszczególnych wyjść. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby strona ta została odpowiednio zmodyfikowana we własnym zakresie przez użytkownika. Wystarczy odpowiednie przygotowanie samego kodu HTML (oczywiście w połączeniu z JavaScript). Dla dostępu do danych modułu będzie to technologia AJAX wykorzystująca zaimplementowane wywoływania GET/POST (zgodne z architekturą REST i zwracające wynik w postaci danych XML).

W celu graficznej prezentacji wyników można skorzystać z występującego w specyfikacji HTML5 i pozwalającego na uzyskanie rozbudowanych grafik elementu (kontenera) "canvas", a do interakcji z użytkownikiem - z obiektów formularzowych. Gotowy kod wgrywa się do pamięci modułu za pomocą programu narzędziowego AdamApax.NET Utility.

ALGORYTMY GCL

Dzięki zaimplementowanej obsłudze algorytmów GCL (Graphic Condition Logic), czyli prostych reguł logicznych, operujących na sygnałach wejściowych i na ich podstawie ustalających stany wyjść (także na zdalnych modułach), urządzenia te mogą także przyjąć funkcję prostego, autonomicznego sterownika. Nie są to sterowniki PLC, ale w przypadku pojawiających się ba rdzo prostych zadań, dla których stosowanie PLC jest zdecydowanie nadmiarowe, ta funkcja modułów serii ADAM-6200 może być bardzo przydatna.

POŁĄCZENIA P2P

Stosunkowo często pojawiającym się problemem rozproszonych systemów automatyki i pomiarów jest przesyłanie dużej liczby sygnałów, często także na duże odległości. Kłopotliwe staje się prowadzenie dużej liczby przewodów oraz występowanie wszelkiego rodzaju zakłóceń. Jednym z możliwych rozwiązań eliminujących te problemy jest oczywiście przesyłanie sygnałów w postaci przetworzonej do cyfrowej, np. za pomocą sieci Ethernet. W tym przypadku pomocna może okazać się właśnie implementacja połączeń P2P (peer-to-peer), występująca także w modułach serii ADAM-6200, niewymagająca korzystania z dodatkowego urządzenia master i umożliwiająca dodatkowo pracę w dwóch trybach: Basic (one-to-one, gdzie współpracuje ze sobą tylko para modułów) oraz Advanced (one-to-multi, gdzie dla każdego kanału modułu "źródłowego" można wskazać dowolny kanał dowolnego modułu "docelowego").

ELMARK Automatyka Sp. z o.o.
www.elmark.com.pl