Bezstykowy trawersujący miernik grubości. Niezawodne zasilanie 24 godziny na dobę

| Technika

Metrologia stanowi istotny obszar technologii przemysłowych. Polscy producenci w większości stosują obecnie jakiś rodzaj czujników i mierników do ciąagłego oraz dokładnego kontrolowania procesów produkcyjnych, a także badania jakości wytwarzanych towarów. Instalowanie urządzeń pomiarowych przyczynia się do istotnych oszczędności w procesie wytwarzania, a także podnosi jakość produkcji.

Bezstykowy trawersujący miernik grubości. Niezawodne zasilanie 24 godziny na dobę

Jednym z polskich producentów aparatury pomiarowej jest Polon Izot. Firma ta w swoich urządzeniach wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie i zjawiska izotopowe. Polon Izot skonstruował między innymi bezstykowy trawersujący miernik grubości folii - urządzenie zostało zaprezentowane w międzynarodowym konkursie vector 2014 organizowanym przez firmę igus.

W omawianym mierniku do pomiaru wykorzystano absorpcję promieniowania jonizującego przez mierzoną wstęgę. Po przejściu przez mierzone medium wiązka promieniowania pada na detektor półprzewodnikowy wytwarzający prąd proporcjonalny do natężenia promieniowania jonizującego.

Prąd próbkowany jest przez przetwornik A/C w głowicy pomiarowej, a informacja cyfrowa następnie przesyłana jest do sterownika, w którym dokonywana jest obróbka sygnału i przetworzenie go na wynik określający grubość wstęgi. Następnie przez łącze szeregowe dane te są przesyłane do współpracującego komputera, gdzie odbywa się graficzna prezentacja oraz archiwizacja profili.

Piotr Żach, konstruktor z firmy Polon Izot, omawia dokładniej działanie systemu: W pamięci komputera rejestrowany jest przesuw głowicy wraz z datą i dokładnym czasem, co pozwala na archiwizację procesu produkcji oraz odpowiednie znakowanie produktu (metryką). Wszelkie przekroczenia dopuszczalnych parametrów są sygnalizowane na monitorze, dodatkowo może być także generowany sygnał dźwiękowy dla ostrzeżenia obsługi. Pomiar grubości dokonywany jest bezstykowo.

Sterowanie trawersem zapewnia pracę automatyczną z możliwością ustawienia liczby trawersowań, częstości rekalibracji, pozycjonowania głowicy pomiarowej celem sprawdzenia poprawności regulacji. Odczyt rozkładu grubości odbywa się na monitorze w postaci graficznej.

Kolejne przekroje obrazujące proces pomiaru grubości są zapamiętywane na dysku komputera. W mierniku tym zastosowano prowadniki firmy igus. W poprzednim rozwiązaniu w wyniku dłuższego czasu eksploatacji miernika była zauważalna utrata sztywności prowadników, które wyginały się pod ciężarem kabli i ocierały o osłonę. Gdy zastosowaliśmy prowadniki firmy igus, problem ten nie pojawia się nawet po kilku latach pracy 24 h na dobę.

W mierniku wykorzystane są również kable wielokrotnego gięcia od igus, które pracują bezawaryjnie we wszystkich innych naszych urządzeniach i nie były wymieniane z powodu uszkodzeń czy złamania, co wcześniej miało miejsce przy stosowaniu przewodów innych producentów - podkreśla Piotr Żach.

W aplikacji do zapewniania zasilania bezstykowego miernika grubości folii zastosowano e-prowadniki od igus serii E14 wraz z elastycznymi przewodami serii CF 112 i CF 211. Zastosowana tu seria e-prowadników umożliwia łatwe wkładanie kabli dzięki otwieranym poprzeczkom oraz ochronę przewodów podczas ciągłej pracy urządzenia.

W rozwiązaniu tym wykorzystano ekranowane przewody do transmisji danych serii CF 211 i CF 112 szczególnie odporne na zginanie dzięki gęstemu skrętowi żył oraz specjalnemu oplotowi cienkich powlekanych cyną miedzianych drucików. Ponadto przewody serii CF 112 są podwójnie ekranowane, mają płaszcz zewnętrzny z PUR i charakteryzują się odpornością na działanie hydrolizy i drobnoustrojów, zaś przewody serii 211 z płaszczem zewnętrznym z PVC są odporne na działanie oleju. Zastosowanie e-prowadników i przewodów firmy igus zapewniło bezawaryjną pracę miernika grubości folii.

igus Sp. z.o.o.
www.igus.pl

Na zdjęciach: bezstykowy trawersujący miernik grubości folii firmy Polon Izot