Jakość i technologia dla innowacji

| Technika

HARTING otworzył nowe Centrum Jakości i Technologii (HARTING Quality and Technology Center). Na ponad 5 tys. metrów kwadratowych powierzchni koncentruje się bogactwo wiedzy i doświadczenia z zakresu jakości i technologii. Centrum będzie opracowywać rocznie ok. 1000 raportów z badań, 100 raportów z symulacji i 10 projektów technologicznych.

Jakość i technologia dla innowacji

Fot. 1. Nowe Centrum Jakości i Technologii firmy HARTING jest miejscem zapewniającym jakość dzisiejszych produktów oraz miejscem, gdzie opracowywane są podstawy dla przyszłych produktów

Dla firmy HARTING, priorytetem jest jakość dlatego też postawiono na rozwój nowoczesnego Centrum Jakości i Technologii. Budynek posiada ponad 5 tys. m² powierzchni biurowej i laboratoryjnej, gdzie wiedza i kompetencje mogą być skoncentrowane wokół tematów jakości i technologii. Nowy obiekt potrzebny był z uwagi na ciągły rozwój tych obu obszarów, w celu zapewnienia szybko rosnącemu portfolio produktów firmy przysłowiowej jakości HARTINGa, która jest wynikiem ponad 50 lat realizacji strategii jakości oraz ciągłych inwestycji w obiekty badawcze testujące wytwarzane produkty.

Produkty firmy HARTING były badane w głównym laboratorium już od 1950 r. Poza złączami firmy HARTING, również szafy grające oraz elementy elektroniki samochodowej były już produkowane i testowane w tym czasie. Wymogi jakościowe stawiane produktom stale rosły, podobnie jak liczba badań i testów.

W konsekwencji, główne laboratorium otrzymało certyfikat DIN ISO 17025 w 1994 roku. Równolegle z tym wydarzeniem, cała firma została certyfikowana zgodnie z ISO 9001. W celu uzupełnienia badań laboratoryjnych, w 1990 roku dodano stanowiska do przeprowadzania symulacji w celu sprawdzenia projektów jeszcze przed rozpoczęciem produkcji elementów prototypowych. W 2010 roku powstał oddzielny dział rozwoju technologii mający na celu wspieranie przodownictwa technologicznego firmy.

BADANIA DLA PRZYSZŁOŚCI

Fot. 2. Parter i piętro są optycznie połączone poprzez 7-metrowe atrium, a hol w stylu galerii zapewnia dostęp do pomieszczeń

Dziś firma z siedzibą w Espelkamp posiada zakłady produkcyjne w wielu krajach, które lokalnie są wspierane przez działy rozwoju przez co pomagają zagwarantować jakość na całym świecie. Zakres badań stale się poszerza i, poza testami środowiskowymi i mechanicznymi, obejmuje sprawdzanie instalacji i urządzeń elektrycznych, testy EMC, testy oprogramowania, testy światłowodowe, analizę materiału z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii elektronowej i Skupionej Wiązki Jonowej (FIB), oraz pomiary geometryczne za pomocą współrzędnościowych maszyn pomiarowych 3D i tomografu komputerowego.

Połączenie symulacji i wyników badań pozwala poprawić wyniki symulacji poprzez przeprowadzanie doświadczeń, natomiast wyniki badań laboratoryjnych mogą być poszerzone i uzupełnione dzięki wynikom symulacji. Bliskie połączenie głównego laboratorium z działem zarządzania jakością umożliwia szybką optymalizację procesów, co skutkuje ciągłym udoskonalaniem produktów.

Koncepcja architektoniczna budynku, z obszarami badawczymi położonymi wzdłuż 7-metrowego otwartego atrium, które łączy piętro z parterem oznacza, z jednej strony, że pomieszczenia przeznaczone do testów są w niewielkiej odległości od siebie, a układ budynku sprzyja wymianie doświadczeń inżynierów i pracowników wszystkich działów.

Najnowocześniejsza technologia EnOcean umożliwia elastyczne kontrolowanie aspektów technicznych budynku. Zaopatrzenie w odnawialną energię jest realizowane za pomocą potężnego systemu fotowoltaicznego napędzanego biogazem dzięki jednostce kogeneracji firmy HARTING. Zapotrzebowanie na energię jest jednocześnie zminimalizowane poprzez czułe na światło dzienne oświetlenie LED i regulację świeżego powietrza w zależności od ilości CO2. Przyjemny klimat środowiska pracy zapewnia też podłoga,której temperatura może być dostosowana do potrzeb pracowników.

Zdjęcie tytułowe: Całe wnętrze jest przykładem architektury szklanej, co podkreśla znaczenie jakości badań

HARTING Polska
www.harting.pl

Zobacz również