Wagi w zautomatyzowanym wydaniu

| Technika

Tradycyjne ważenie odchodzi do lamusa. Rynek stwarza wyzwania, które mogą być podjęte tylko przez podmioty gotowe do walki, a więc te, które zaadaptowały się do nowych reguł gry - lubelska firma FAWAG jest tego przykładem.

Wagi w zautomatyzowanym wydaniu

Rys. 1. Architektura systemu automatyki

Zapewne dla wielu osób marka Lubelskich Fabryk Wag FAWAG jest rozpoznawalna, chociażby z wag sklepowych serii S (ZUK), które stanowiły obowiązkowe i niezastąpione wyposażenie sklepów "minionego systemu". Produkty opatrzone logo FAWAG-u stały się symbolem trwałości, jakości i dokładności ważenia. Tym samym firma kojarzona jest z "tradycyjnymi" wagami, gdzie podstawowym elementem jest szalka.

Jednak niewiele osób wie, że firma otworzyła nowy rozdział w swojej ponad 135-letniej historii i coraz śmielej wchodzi na rynek automatyki przemysłowej. W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów, w ostatnich latach firma FAWAG rozszerzyła swoją ofertę o "szyte na miarę" rozwiązania produkcyjne. Są one oparte na sterownikach przemysłowych PLC, wykorzystujących między innymi serwonapędy, falowniki, układy rozproszonych wejść/wyjść, obsługę wielu rodzajów czujników, drukarek, a także skanerów kodów kreskowych i modułów RFID.

O pomyślnym wejściu Lubelskich Fabryk Wag na rynek automatyki przemysłowej świadczy realizacja kilku dużych projektów na terenie województwa lubelskiego. FAWAG zautomatyzował m.in. linię produkcji pieczarek w zakresie dynamicznego ważenia z sortowaniem oraz produkcję chemii gospodarczej.

AUTOMATYZACJA PRODUKCJI Z WAŻENIEM W TLE

Jednym z rozwiązań zrealizowanych przez FAWAG było opracowanie i wdrożenie systemu opartego na produktach renomowanej firmy B&R, którego głównym zadaniem jest automatyczne odważanie wskazanych przez obsługę ilości substancji doprowadzonych za pomocą rurociągów do 6 zbiorników znajdujących się na wagach. Mózgiem systemu jest wydajny sterownik przemysłowy realizujący program automatyki.

Komunikację z użytkownikiem zapewnia interfejs graficzny znajdujący się na 15,6-calowym panelu operatorskim z wyświetlaczem dotykowym. Poprzez rozproszone wyspy wejść/wyjść oraz bramki komunikacyjne obsługiwanych jest 55 zaworów automatycznych, 36 zaworów ręcznych, 6 wag, 6 czujników zamknięcia pokrywy zbiornika, 6 czujników poziomu cieczy, 9 pomp i 6 mieszadeł oraz system PPOŻ.

ROZWAŻNE ROZWIĄZANIA

Rys. 2. Elementy systemu automatyki

Pomimo dużego rozbudowania, system jest skalowalny i elastyczny. Dzięki zastosowaniu wysp wejść/wyjść oraz wysp pneumatycznych bezpośrednio przy zbiornikach udało się zachować przejrzystość układu połączeń, ograniczając liczbę prowadzonych kabli, co jest szczególnym atutem przy czynnościach serwisowych i diagnostycznych.

System został zaprojektowany tak, aby był w jak największym stopniu intuicyjny i łatwy w obsłudze. Wszelkie czynności wykonywane są automatycznie poprzez zdefiniowane programy - dozowanie, mieszanie, mycie, zrzut mieszaniny itp. Istnieje możliwość zmiany wielu parametrów w każdym z powyższym programów, co jeszcze bardziej usprawnia proces produkcyjny dzięki adaptacji systemu do nowych warunków.

Wszystkie dokonywane operacje wraz z informacjami (czas, program, nr zbiornika, nr zlecenia, operator, ilość zadozowanej substancji itp.) zapisywane są w bazie danych SQL, co pozwala na dokładną analizę procesów, czasu ich trwania, składu mieszaniny itp. oraz umożliwia kontrolę pracy operatorów. Użytkownicy mogą posiadać różne, definiowalne uprawnienia, np. akceptacja składu mieszaniny wymaga uprawnień laboranta lub kierownika.

Istotnym usprawnieniem jest dodatkowa wizualizacja, dostępna zdalnie z komputera w laboratorium, służąca do podglądu realizacji zleceń oraz zatwierdzania składu mieszaniny. Dokonanie akceptacji mieszaniny przez laboranta umożliwia operatorowi przejście do kolejnych etapów produkcji.

Główna strona wizualizacji wyświetla w przejrzysty sposób najbardziej istotne informacje odnośnie do całego systemu sterowania:

  • stan zbiorników - wolny/zajęty oraz umyty/nieumyty,
  • waga,
  • nazwa operatora obsługującego zbiornik,
  • numer i typ realizowanego zlecenia,
  • realizowany program,
  • w przypadku dozowania - postęp procesu,
  • w przypadku mieszania - czas pozostały do zakończenia,
  • błędy i alarmy.

Rys. 3. Wizualizacja procesu - strona główna programu

Aplikacja została wyposażona w rozbudowany system alarmów, które są dobrze widoczne i zrozumiałe, wskazując w jednoznaczny sposób na miejsce wystąpienie awarii, co znacznie ułatwia diagnostykę i serwis. Bardzo przydatnym narzędziem jest dostarczony przez producenta SDM (System Diagnostic Manager), który pozwala zdiagnozować usterkę sprzętową z dowolnego miejsca przy użyciu przeglądarki internetowej. W przypadku poważniejszej awarii systemu, w celu utrzymania zdolności produkcyjnej do czasu usunięcia usterki, przewidziane zostało sterowanie ręczne wszystkimi elementami wykonawczymi.

Dodatkowym usprawnieniem może być np. logowanie operatora poprzez kartę z kodem kreskowym lub kartę magnetyczną bezpośrednio przy stanowisku obsługi, zamiast wpisywania numeru PIN operatora na klawiaturze na panelu dotykowym. W podstawowej wersji programu to operator wpisuje ilość surowca, jaka ma zostać zadozowana, jednak istnieje możliwość pobrania tych informacji z kartoteki produktów lub systemu produkcyjnego, co w znaczny sposób zmniejszy możliwość popełnienia błędu.

Automatyzacja produkcji chemii gospodarczej to kolejny krok w rozwoju Lubelskich Fabryk Wag. Rozpoznawalny znak firmowy, praca na sprzęcie najwyższej jakości, szanse, jakie daje połączenie Spółki FAWAG z doświadczonym inwestorem - Posnet Polska S.A., a przede wszystkim rekomendacje klientów, to silne atuty przemawiające za rozwojem lubelskiej fabryki w automatyce przemysłowej.

FAWAG jest otwarty na realizację innowacyjnych, zautomatyzowanych rozwiązań, począwszy od systemów ważenia, dozowania, sterowania, poprzez modernizację linii przemysłowych, na zintegrowanych działaniach kończąc.

Lubelskie Fabryki Wag FAWAG S.A
www.fawag.pl