Szybkość w wielu wymiarach - Termometry iTHERM z technologią QuickSens oraz QuickNeck

| Technika

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy istnieje szybsza metoda przygotowania termometru do wzorcowania? O ile więcej termometrów mógłbyś wywzorcować, gdyby nie ten czasochłonny rytuał rozkręcania czujnika temperatury, odłączania przewodów, wyjmowania wkładu i ponownego podłączania przewodów przed właściwym wzorcowaniem? Zapomniałeś kiedykolwiek narzędzi niezbędnych do rozkręcenia termometru i odłączenia przewodów?

Szybkość w wielu wymiarach - Termometry iTHERM z technologią QuickSens oraz QuickNeck

Czytając dalej ten artykuł, znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Będziesz mógł skrócić czas przygotowania termometru do wzorcowania. Odkręcisz termometr z instalacji bez stosowania narzędzi oraz zapomnisz o czasochłonnym rytuale demontażu wkładu pomiarowego przed wzorcowaniem. Ponadto unikniesz pomyłek przy ponownym podłączaniu przewodów pomiarowych do czujnika. Posiadając taką wiedzę, wykażesz się przed szefem oraz współpracownikami swoją kompetencją i znajomością nowych technologii w pomiarach temperatury.

iTHERM TM411

Pomiar temperatury jest jednym z najważniejszych pomiarów procesowych. Jakość produktu spożywczego, bezpieczeństwo procesu oraz koszty zużycia energii zależą od takich parametrów czujnika temperatury, jak jego dokładność, powtarzalność, szybkość odpowiedzi czy chropowatość powierzchni oraz higieniczna konstrukcja zapewniająca brak martwych stref trudnych do czyszczenia.

Termometr iTHERM TM411 wykorzystuje w swojej modułowej konstrukcji cienkowarstwowe czujniki termorezystancyjne Pt100 w klasie dokładności A lub AA, które są odpowiednio 2- i 3-krotnie dokładniejsze od standardowych czujników stosowanych przez innych producentów. Umieszczony w główce podłączeniowej przetwornik temperatury umożliwia linearyzację charakterystyki czujnika Pt100, eliminując tym samym błąd systematyczny wynikający z użycia parametrów idealnego czujnika zamiast parametrów rzeczywistego elementu termorezystancyjnego podłączonego do wejścia przetwornika iTEMP TMT82. Pozwala to kontrolować temperaturę w węższym zakresie zmienności, przez co uzyskuje się wyższej jakości produkty spożywcze oraz zmniejsza zużycie energii.

Higieniczna konstrukcja termometru iTHERM TM411 zgodna z wytycznymi FDA, ASME i potwierdzona przez międzynarodowe organizacje 3A, EHEDG zapewnia najwyższe bezpieczeństwo procesu produkcyjnego. Brak martwych stref oraz bardzo niska chropowatość 0,38 µm uzyskiwana przez elektropolerowanie powierzchni gwarantuje doskonałe czyszczenie instalacji procesowej zarówno w procesach CIP, jak i SIP. Ponadto stopień ochrony IP69K pozwala na mycie instalacji z termometrem iTHERM TM411 z zewnątrz za pomocą myjki wysokociśnieniowej.

Dzięki modułowej konstrukcji iTHERM TM411 można wybrać pochwy termometryczne wykorzystujące ponad 50 różnych przyłączy procesowych. Dostępne są zarówno przyłącza wspawane, jak i higieniczne przyłącza rozłączne np. Varivent, ISO Clamp lub DIN11851. Nowa specjalna konstrukcja pochwy termometrycznej o średnicy 6 mm oraz cienkich ściankach i zredukowanej końcówce (φ4 mm) pozwala uzyskać krótki czas odpowiedzi dostępny dotychczas dla wkładów pomiarowych bez osłony. Zastosowanie nowej pochwy termometrycznej umożliwia wymianę wkładu czujnika bez przerywania procesu oraz zabezpiecza proces przed skażeniem.

Udoskonaleniu uległa również głowica podłączeniowa iTHERM TA30R, która wykonana jest ze stali k.o. 316L. Jej konstrukcja umożliwia łatwiejszy dostęp do zacisków dzięki obniżeniu krawędzi głowicy, a prowadnica przewodu ułatwia jego wprowadzenie przez dławik i podłączenie do zacisków. Głowica iTHERM TA30R ma pokrywę z wziernikiem, którego szybka wykonana jest z tworzywa sztucznego odpornego na stłuczenie. Wziernik pozwala obserwować wskazania temperatury na termometrze wyposażonym w dwuwejściowy przetwornik iTEMP TMT82 oraz wyświetlacz TID10 prezentujący wskazania z dwóch czujników temperatury.

iTHERM QUICKSENS - FORMUŁA 1 WŚRÓD CZUJNIKÓW TEMPERATURY

Technologia QuickSens wykorzystywana w czujnikach temperatury iTHERM oferuje najkrótszy czas odpowiedzi t90<2s. Czujnik Endress+ Hauser jest siedmiokrotnie szybszy od tradycyjnych czujników Pt100 o średnicy 6 mm. Jej zastosowanie w przemysłowych czujnikach temperatury pozwala dokonywać precyzyjnych pomiarów, które w mgnieniu oka reagują na zmianę temperatury procesowej. Przekłada się to na możliwość optymalizacji procesu przez skrócenie czasu grzania medium oraz zmniejszenie ilości dostarczanej energii niezbędnej do osiągnięcia odpowiedniej temperatury przez produkt np. w czasie pasteryzacji.

Lepsza transmisja ciepła z procesu do czujnika pozwala zmniejszyć minimalną wymaganą głębokość zanurzenia czujnika, dzięki czemu usunięta zostaje przeszkoda z rurociągu oraz zminimalizowany wpływ ścieżki wirowej von Karmana na długość życia czujnika temperatury. Uzyskiwana przez to ochrona produktu oraz elementu sensora pozwala ograniczyć koszty związane z konserwacją punktu pomiarowego.

iTHERM QUICKNECK

Wieloletnie doświadczenie inżynierów serwisu Endress+ Hauser, wykonujących kalibrację i wzorcowanie czujników temperatury, przyczyniło się do stworzenia łatwego w demontażu połączenia pochwy termometrycznej z główką podłączeniową i wkładem pomiarowym. Połączenie bagnetowe iTHERM QuickNeck tworzy na szyjce termometru szczelne połączenie o stopniu ochrony IP69K, które można rozłączyć bez używania dodatkowych narzędzi.

Wystarczy chwycić dłonią za główkę podłączeniową i przekręcić w lewo o 90°, aby odłączyć ją oraz wkład pomiarowy od pochwy termometrycznej. Rozwiązanie to pozwala już po kilku sekundach przeprowadzić wzorcowanie wkładu pomiarowego oraz pętli pomiarowej z użyciem np. kąpieli lodowej o temperaturze 0°C.

Podczas całego procesu wzorcowania, który obejmuje również demontaż i ponowny montaż czujnika, przewody podłączeniowe pozostają podłączone, dzięki czemu wyeliminowana została możliwość pomyłki podczas podłączania przewodów sygnałowych.

Czy wiesz, że...

  • Czujniki temperatury w technologii iTHERM QuickSens mają czas odpowiedzi t90<2s
  • Termometry ze złączem iTHERM QuickNeck można odkręcić bez narzędzi
  • Endress+Hauser standardowo stosuje dwukrotnie dokładniejsze czujniki temperatury z klasą A

PODSUMOWANIE

Termometry Endress+ Hauser iTHERM standardowo wyposażone są w czujniki o dwukrotnie wyższej klasie dokładności i siedmiokrotnie szybszej odpowiedzi, umożliwiając osiągnięcie maksymalnej sprawności produkcji i zmniejszenie zużycia energii. Nowoczesna technika zastosowana w termometrach higienicznych iTHERM pozwala skrócić czas wzorcowania termometru, obniża zużycie energii w procesach produkcyjnych oraz zapewnia wysoką jakość i bezpieczeństwo produktów spożywczych.

Dowiedz się więcej o nowoczesnej technice stosowanej w termometrach Endress+ Hauser. Skontaktuj się ze specjalistami w dziedzinie pomiaru temperatury.

Andrzej Brodowicz
Menedżer Produktu
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
www.pl.endress.com