Szkolenie: Platforma Systemowa Wonderware, część I - tworzenie aplikacji

| Szkolenie

Szkolenie: Platforma Systemowa Wonderware, część I - tworzenie aplikacji

Miejsce: Gdańsk

Zakres szkolenia

 • Architektura Platfromy Systemowej Wonderware - opis systemu
 • Omówienie wymagań systemowych i sprzętowych
 • Zakładanie nowego projektu aplikacji
 • Application Server - środowisko do projektowania aplikacji
 • Ogólne wskazówki na temat projektowania aplikacji
 • Zapoznanie się z szablonami obiektów
 • Tworzenie własnych szablonów i instancji obiektów
 • Propagacja zmian
 • Komunikacja ze sterownikami
 • Konfigurowanie alarmów
 • Konfigurowanie logowania historycznego
 • Definicja i konfiguracja skryptów
 • Definicja użytkowników - system zabezpieczeń
 • Eksportowanie i importowanie obiektów
 • Równoczesna praca wielu projektantów w jednej aplikacji
 • Graficzna prezentacja aplikacji w oprogramowaniu Wonderware InTouch

Wymagania wobec uczestników

 • Znajomość obsługi komputera PC i systemu Windows
 • Znajomość oprogramowania InTouch
 • Znajomość zasad komunikacji ze sterownikami
 • Podstawowa znajomość języka angielskiego

Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności oraz wiedzę na temat:
 • szybkiego tworzenia i uruchamiania własnych rozbudowanych aplikacji i synoptyk
 • równoczesnej pracy wielu projektantów nad jedną aplikacją
 • umiejętnego tworzenia złożonych algorytmów działania aplikacji
 • zestawianie stabilnej komunikacji z urządzeniami peryferyjnymi (np. sterowniki PLC, rejestratorami) przy równoległym wykorzystaniu wielu interfejsów komunikacyjnych
 • tworzenia optymalnej (wydajnej i ergonomicznej) architektury systemu Wonderware opartej na wielu serwerach
 • konfigurowania i dopasowania aplikacji pod potrzeby konkretnych użytkowników
 • zabezpieczania aplikacji przed nieupoważnionym dostępem lub próbą wprowadzania do niej zmian
 • przygotowywania własnych zestawów szablonów obiektów, które mogą być wykorzystane w innych aplikacji
 • archiwizowania, wyświetlania i zarządzania informacjami o alarmach oraz wartości historycznych

Zdobyte na szkoleniu umiejętności oraz wiedza pozwolą na:
 • zwiększenie niezależności inżynierów podczas tworzenia systemu
 • minimalizację czasu, a więc kosztów wdrożenia aplikacji
 • ograniczenie dyskomfortu i stresu podczas testowania i przygotowywania aplikacji
 • poprawę wskaźników wydajnościowych oraz rentowności projektu wynikających ze zwiększenia sprawności działania i niezawodności systemu informatycznego
 • posiadanie informacji o wysokim stopniu uniwersalności systemu i szerokim spektrum jego wykorzystania
 • minimalizację kosztów wynikających z ryzyka wystąpienia awarii i nieplanowanych przestojów
 • możliwość zastosowania wiedzy w codziennych działaniach na wielu instalacjach
 • komfort pracy
 • pewność siebie
 • możliwość wykorzystania i zastosowania zdobytej wiedzy w nieograniczonej ilości innych projektów inwestycyjnych również bardziej zaawansowanych