Nowa wersja Wonderware 2017

| Technika

Firmy przemysłowe stoją przed zupełnie nowymi wyzwaniami nowoczesnych systemów prowadzenia produkcji, IT i innych wspomagających codzienne zmagania operacyjne i produkcyjne.

Nowa wersja Wonderware 2017

Olbrzymia ilość danych zbieranych podczas trwania procesów produkcyjnych i generowanych przez systemy poboczne czy wreszcie tzw. IIoT, czyli Internet of Things - sieć połączonych i wymieniających ze sobą dane urządzeń - generują ilość informacji, jaka może być przetworzona właściwie jedynie za pomocą algorytmów i rozwiązań z dziedziny Big Data Management.

Jednocześnie systemy zarządzania operacyjnego wymagają podejmowania decyzji szybko, na czas i z użyciem najaktualniejszych danych - by wygenerować najbardziej optymalne zlecenia produkcji i najekonomiczniejsze sekwencje wymaganych zmian i przezbrojeń urządzeń wykonawczych.

Całość musi być doskonale widoczna i w sposób zrozumiały zwizualizowana na każdym etapie - operator, szef produkcji czy prezes potrzebują innego, ale zawsze tak samo przejrzystego dostępu do ekranów wizualizacyjnych i raportów. Wszystkie te systemy oczywiście działają w ścisłym połączeniu z infrastrukturą informatyczną, gdzie działy IT dbają o możliwie najbezpieczniejsze procedury wymiany danych, łączenia zdalnych obiektów z centralą, a także udostępnieniu raportów na urządzenia mobilne w dowolnej lokalizacji geograficznej.

W tak wymagającym środowisku zmiennych potrzeb i nagłych decyzji, które muszą być możliwie najtrafniejsze, doskonale odnajduje się najnowsza wersja Platformy Systemowej Wonderware 2017.

Rewolucyjny system konfiguracji aplikacji przemysłowych z gotowych elementów, które dzięki kontekstowemu dostosowaniu do potrzeb użytkownika radykalnie przyspieszają proces budowy aplikacji przez inżyniera i jej dostosowanie także przez samego użytkownika.

Tzw. "gotowce" dostosowane są do łatwego przystosowania do wyznaczonych zadań przy minimalnej ilości pracy i czasu, także ze względu na duże ograniczenie ilości skryptów aplikacyjnych. Sam sposób tworzenia skryptów został w istotny sposób ułatwiony i przyspieszony poprzez automatyczne uzupełnianie funkcji, kolorowanie funkcjonalnych bloków i system podpowiedzi.

Podejście promujące raczej konfigurację aplikacji niż jej tworzenie wspiera wzrost funkcjonalności systemów i rozszerza ich możliwości komunikacyjne bez zbędnego powiększania kosztów tworzenia i posiadania/używania aplikacji.

Zestaw wielu źródeł danych - nie tylko ze sterowników i urządzeń wykonawczych, ale także integracja systemu sterującego i nadzorującego z szeroko stosowanymi systemami kamer przemysłowych, interaktywnych map i komunikatorów - będzie znacznie dokładniej i bardziej intuicyjnie informować użytkownika o wszystkich zaistniałych spowolnieniach produkcji.

Poprzez połączenie w jednej często wielomonitorowej aplikacji, także z monitorami dotykowymi, ułatwia i przede wszystkim zwiększa zakres możliwych zastosowań, co bezpośrednio przekłada się na dokładniejsze sterowanie, podejmowanie lepszych decyzji i szybszą reakcję na możliwe zagrożenia.

Platforma Systemowa Wonderware 2017 to:

  • łatwość tworzenie aplikacji - jedyna tworzona zgodnie z potrzebami użytkownika platforma do nadzoru i wizualizacji SCADA, zarządzania produkcją MES i pozwalająca na rozszerzenie funkcjonalności o najnowsze trendy takie jak IIoT czy Przemysł 4.0 - najlepsze praktyki już zawarte w gotowym produkcie,
  • łatwość używania - najnowsza aplikacja klienta wizualizacyjnego wspierająca wielodotyk, powiększanie, grafikę wektorową i inne ułatwienia znane ze świata nowoczesnych urządzeń osobistych; dla zwiększenia wydajności ich użytkownika,
  • łatwość posiadania systemu - modularność, inkrementalne tworzenie elementów aplikacji, 100% pewność użycia elementów z wcześniejszych wersji systemu (już używanych), obniżenie czasu wyłączenia produkcji przy zmianach (nawet do zera - uaktualnienie "w locie") - wpływa na radykalne obniżenie TCO - kosztów posiadania systemu w czasie.

Tak krytyczny i odpowiedzialny element systemu produkcyjnego jak oprogramowanie systemowe, w przypadku Platformy Systemowej Wonderware 2017, wspiera przedsiębiorstwa w podróży poprzez cyfrową transformację, zmieniając ich działalność w bardziej odpowiedzialny, bezpieczniejszy, szybko dostosowujący się do wymagań rynku i - co istotne - przyspiesza zwrot z niezbędnych inwestycji w infrastrukturę cyfrową.

Wojciech Pawełczyk
ASTOR

www.astor.com.pl

Zobacz również