Obsługa i programowanie systemu zarządzania produkcją wsadową Wonderware InBatch

| Szkolenie

Obsługa i programowanie systemu zarządzania produkcją wsadową Wonderware InBatch

Miejsce: Warszawa

Zakres szkolenia:

  • Struktura systemu, instalacja, wymagania sprzętowe, informacje ogólne
  • Projektowanie i zarządzanie modelem produkcyjnym
  • Tworzenie marszrut produkcyjnych.Zarządzanie przepływem materiałów
  • Tworzenie i zarządzanie recepturami produkcyjnymi.Zarządzanie wsadami
  • Logika fazowa
  • Zarządzanie historią produkcji - raportowanie.Wizualizacja pracy systemu - InBatch Runtime, ActiveX, zarządzanie zmiennymi

Wymagania wobec uczestników

  • Znajomość obsługi komputera i systemu Windows
  • Podstawowa znajomość oprogramowania Wonderware InTouch
  • Podstawowa znajomość języka angielskiego