Platforma Systemowa Wonderware, część III: bieżąca analiza danych

| Szkolenie

Platforma Systemowa Wonderware, część III: bieżąca analiza danych

Miejsce: Kraków

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w służbach utrzymania ruchu, automatyków i informatyków będących użytkownikami Platformy Systemowej Wonderware oraz projektantów przygotowujących się do wykonania i uruchomienia aplikacji w Platformie Systemowej Wonderware.

 • Omówienie pakietu Historian Client
 • Analiza danych w programie Historian Client Trend
 • Analiza danych w programie Historian Client Query
 • Analiza danych w programie Historian Client Workbook – dodatek do programu Microsoft Excel
 • Analiza danych w programie Historian Client Report – dodatek do programu Microsoft Word
 • Omówienie struktury bazy danych Wonderware Historian
 • Tworzenie analiz z wykorzystaniem zapytań SQL

Wartość szkolenia

 • Zapoznanie się z możliwościami tworzenia analiz z wykorzystaniem dostępnych programów w pakiecie Historian Client oraz za pomocą zapytań SQL z danych gromadzonych przez Platformę Systemową Wonderware w serwerze Wonderware Historian
 • Zdobycie umiejętności samodzielnego tworzenia analiz z danych gromadzonych w serwerze Wonderware Historian

Wymagania wobec uczestników

 • Znajomość obsługi komputera PC i systemu Windows
 • Podstawowa znajomość języka angielskiego

Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności oraz wiedzę na temat:
 • analizy danych w programach: Historian Client Trend, Historian Client Query, Historian Client Workbook – dodatek do programu Microsoft Excel, Historian Client Report – dodatek do programu Microsoft Word
 • tworzenia analiz z wykorzystaniem zapytań SQL
 • samodzielnego tworzenia analiz z danych gromadzonych w serwerze Wonderware Historian
 • pakietu Historian Client
 • struktury bazy danych Wonderware Historian
 • możliwości tworzenia analiz z wykorzystaniem dostępnych programów w pakiecie Historian Client oraz za pomocą zapytań SQL z danych gromadzonych przez Platformę Systemową Wonderware w serwerze Wonderware Historian

Zdobyte na szkoleniu umiejętności oraz wiedza pozwolą na:
 • samodzielność w wykonywaniu pracy
 • oszczędność czasu
 • minimalizację stresu
 • korzyści finansowe
 • wysoką świadomość możliwości sprzętu
 • minimalizację ryzyka awarii
 • większą skuteczność działania
 • możliwość zastosowania wiedzy w codziennych działaniach
 • komfort pracy
 • pewność siebie
 • sprostanie wymogom związanym z daną pracą
 • możliwości w zakresie podejmowania trudniejszych zadań