Przemysłowa baza danych Wonderware Historian, część II: tworzenie aplikacji

| Szkolenie

Przemysłowa baza danych Wonderware Historian, część II: tworzenie aplikacji

Miejsce: Szczecin

Zakres szkolenia

 • Importowanie definicji zmiennych z aplikacji wizualizacyjnej InTouch
 • Pobierane z serwera Wonderware Historian danych bieżących i historycznych do InTouch'a
 • Definicja podsumowań w serwerze Wonderware Historian
 • Pobieranie z serwera Wonderware Historian danych bieżących do programu Excel
 • Konfiguracja serwera Wonderware Historian do pobierania danych ze sterowników poprzez programy komunikacyjne
 • Redundancja połączenia z programami komunikacyjnymi
 • Zdalne buforowanie danych - konfiguracja usługi IDAS
 • Import do serwera Wonderware Historian wartości zmiennych zgromadzonych w plikach historycznych przez aplikacje wizualizacyjne InTouch
 • Ręczne wprowadzanie wartości do serwera Wonderware Historian z wykorzystaniem usługi MDAS
 • Definicja nowych użytkowników dla serwera Wonderware Historian
 • Archiwizacja i przywracanie konfiguracji serwera Wonderware Historian

Wymagania wobec uczestników

 • Znajomość obsługi komputera PC i systemu Windows
 • Podstawowa znajomość pakietu InTouch

Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności oraz wiedzę na temat:
 • importowania definicji zmiennych z aplikacji wizualizacyjnej InTouch
 • pobierania z serwera danych bieżących i historycznych do InTouch'a oraz programu Excel
 • definiowania podsumowań w serwerze
 • konfiguracji serwera do pobierania danych ze sterowników poprzez programy komunikacyjne
 • redundancji połączenia z programami komunikacyjnymi
 • zdalnego buforowania danych (usługa IDAS)
 • ręcznego wprowadzania wartości do serwera (usługa MDAS)
 • definicji nowych użytkowników dla serwera
 • archiwizacji i przywracania konfiguracji serwera

Zdobyte na szkoleniu umiejętności oraz wiedza pozwolą na:
 • samodzielność w wykonywaniu pracy
 • oszczędność czasu
 • minimalizację stresu
 • korzyści finansowe
 • wysoką świadomość możliwości sprzętu
 • minimalizację ryzyka awarii
 • większą skuteczność działania
 • możliwość zastosowania wiedzy w codziennych działaniach
 • komfort pracy
 • pewność siebie
 • sprostanie wymogom związanym z daną pracą
 • możliwości w zakresie podejmowania trudniejszych zadań