System statystycznej kontroli procesu - Wonderware Quality

| Szkolenie

System statystycznej kontroli procesu - Wonderware Quality

Miejsce: Kraków

Szkolenie przygotowuje projektantów oraz użytkowników systemów MES do praktycznego zastosowania technik statystycznej kontroli procesu w aplikacjach Platformy Systemowej Wonderware. Podczas szkolenia uczestnicy samodzielnie projektują aplikację w środowisku ArchestrA IDE, która wykorzystuje techniki ręcznego oraz automatycznego zapisywania wartości próbek prezentowanych na kartach kontrolnych.

Zakres kursu:

 • omówienie zastosowania Wonderware Quality jako jednej z funkcjonalności systemów MES przeznaczonej do statystycznej kontroli procesu
 • projektowanie aplikacji Platformy Systemowej Wonderware z zastosowaniem Wonderware Quality
 • konfiguracja Quality Management w środowisku Wonderware MES Client
 • sposoby rejestracji próbek i wartości
 • zapoznanie się z dostępnymi charakterystykami i ich konfiguracją
 • omówienie dostępnych kart kontrolnych
 • zapoznanie się z kontrolkami .NET: Button Bar, Sample Viewer, SPC Chart oraz ich praktyczne zastosowanie
 • projektowanie interfejsu graficznego dla operatorów
 • zastosowanie automatycznego rejestrowania próbek i wartości z wykorzystaniem obiektu aplikacyjnego Sample Recording Object

 Wymagania wobec uczestników

 • Znajomość obsługi komputera PC i systemu Windows
 • Odbycie szkoleń: Platforma Systemowa Wonderware cz.I, Wonderware Operations Software lub Wonderware Performance Software