Platforma Systemowa Wonderware, część V: administracja systemem

| Szkolenie

Platforma Systemowa Wonderware, część V: administracja systemem

Miejsce: Kraków

Zakres szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w służbach utrzymania ruchu, automatyków oraz informatyków, którzy chcą się zapoznać kompleksowo z Platformą Systemową Wonderware w zakresie administracji aplikacją Platformy Systemowej Wonderware dotyczącą architektury funkcjonalności, przetwarzania i prezentowania danych oraz rolą i zastosowaniem poszczególnych komponentów. Omawiane są programy wykorzystywane podczas projektowania oraz zarządzania czyli ArchestrA IDE, Object Viewer oraz poszczególne moduły dostępne w System Management Console, a mianowicie Historian, Galaxy Database Manager, DAServer Manager, Log Viewer, Platform Manager. Analizowane są zagadnienia związane z instalowaniem, licencjonowaniem, tworzeniem kopii projektu Galaxy oraz jego odtwarzaniem, tworzeniem kopii obiektów oraz symboli graficznych ArchestrA, tworzeniem kopii oraz odtwarzaniem konfiguracji programów komunikacyjnych klasy DAServer. Ponadto omawiana jest tematyka konfiguracji redundancji na poziomie programów komunikacyjnych, obiektów komunikacyjnych oraz silników aplikacji. Dodatkowo wyjaśniana jest rola Historiana, rozproszone buforowanie danych historycznych i alarmów, konfiguracja obszarów gromadzenia danych historycznych, zarządzanie blokami danych z wartościami historycznymi oraz zastosowanie dwóch Historianów w Platformie Systemowej Wonderware.

Wartość szkolenia:

  • Zapoznanie się kompleksowo z Platformą Systemową Wonderware
  • Zdobycie umiejętności dotyczących administracji Platformą Systemową Wonderware

Wymagania wobec uczestników

  • Uczestnictwo w szkoleniu Platforma Systemowa Wonderware, część I: tworzenie aplikacji
  • Znajomość obsługi komputera PC i systemu Windows
  • Podstawowa znajomość języka angielskiego