Powiedz, czego oczekujesz, a ja to zrobię - system WIN

| Technika

W październikowym numerze magazynu APA opublikowaliśmy artykuł "Bez przestojów i opóźnień. Innowacyjny system WIN firmy WERMA". System WIN pozwala w relatywnie prosty sposób zoptymalizować nadzór nad przebiegiem procesów produkcyjnych oraz pozyskać dobre, tanie i proste w użyciu narzędzie analityczne. Z uwagi na wysokie zainteresowanie czytelników systemem WIN przedstawiamy możliwości adaptacji tego systemu w zakładach przemysłowych.

Powiedz, czego oczekujesz, a ja to zrobię - system WIN

ZALETY SYSTEMU WIN

Rys. 1. Schemat sieci WIN w TRW

Przypomnijmy: podstawowymi zaletami systemu WIN jest to, że działa on bezprzewodowo. Ponadto jest tani w eksploatacji, prosty w obsłudze, a oprogramowanie służące do jego obsługi jest bezpłatne. System WIN daje użytkownikowi dużą swobodę w kreowaniu jego docelowych funkcji informacyjnych.

System WIN dedykowany jest m.in. do urządzeń produkcyjnych, które podlegają monitorowaniu. Dla osób zajmujących się na co dzień zagadnieniami związanymi z automatyką nie ma potrzeby wyjaśniania całej "kuchni", jednak sądząc z treści otrzymanej korespondencji, zainteresowani systemem WIN czytelnicy nadzorują cały przebieg procesów produkcyjnych. Zatem artykuł ten adresowany jest właśnie do Was.

IMPLEMENTACJA SYSTEMU

Przy czynnościach związanych z implementacją systemu obowiązuje zasada - "powiedz, czego oczekujesz, a ja to zrobię". W praktyce oznacza to, że użytkownik na początkowym etapie projektowania rozwiązań systemowych określa swoje oczekiwania dotyczące zakresu niezbędnych informacji. Integrator przeprowadzający wdrożenie systemu WIN wydobywa sygnały, których stan chcemy monitorować z układu sterowania urządzeniem lub wyposaża urządzenie w odpowiednie oprzyrządowanie, które docelowo pozwala na wygenerowanie potrzebnych sygnałów.

Implementacja odbywa się bez przeróbek w przypadku nowszych urządzeń, np. maszyn CNC, które często fabrycznie wyposażone są w kolumny sygnalizacyjne, do których wystarczy podpiąć radiowy moduł komunikacyjny WIN slave, ale jeśli chodzi o urządzenia liczące sobie dwadzieścia czy trzydzieści lat, często konieczne jest zainstalowanie kilku dodatkowych elementów pozwalających na wygenerowaniu pożądanych sygnałów. Zawsze podczas implementacji systemu WIN wskazane jest przeprowadzenie testów zasięgu transmisji radiowej.

REALIZACJA

Po określeniu wymogów przez klienta integrator systemu WIN wyprowadza z układu sterowania lub dodatkowo dobranych podzespołów potrzebne sygnały, które następnie są przesyłane do modułów systemu. Później integrator instaluje na wskazanych komputerach oprogramowanie do obsługi systemu, wybiera analityczne narzędzia systemowe, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu oddaje do użytku w pełni funkcjonalny system.

W miarę eksploatacji systemu WIN użytkownik sam może go modyfikować poprzez m.in. dodawanie lub usuwanie niektórych funkcji systemowych związanych, np. z archiwizowaniem danych dotyczących wycofywanego z eksploatacji parku maszynowego. W ramach systemu WIN to użytkownik ma pełną dowolność w określaniu, które informacje są dla niego ważne i które będą w dalszej kolejności przetwarzane i poddawane analizie.

JAK TO DZIAŁA?

Fot. 1. Monitor systemu WIN

Odpowiednio przygotowane sygnały z maszyny przekazywane są w czasie rzeczywistym do osoby nadzorującej pracę parku maszynowego. Przykładowymi sygnałami mogą być: brak materiału wsadowego w podajniku, przerwa w pracy pompy podającej chłodziwo, przekroczenie dopuszczalnej temperatury pracy itp.

Dla służb zajmujących się optymalizacją procesów produkcyjnych są to bardzo ważne informacje. Docelowo pozwalają one na podjęcie odpowiednich działań naprawczych np. ograniczenie negatywnych skutków występowania przestojów oraz pozwalają na podjęcie działań profilaktycznych np. ograniczenia przyczyn awarii.

Można tutaj wskazać na bezpośrednie konotacje z metodą Pareto-Lorenza, dzięki której jest możliwe, w ramach badań ankietowych wyselekcjonowanie grupy kilku przyczyn odpowiadających za większość przestojów (metoda P-L mówi, że za 80% skutków odpowiada 20% przyczyn).

Wadą tej metody jest to, że opiera się ona na deklaracjach ze strony obsługi urządzeń, zaś zaletą systemu WIN jest niezwłoczne przekazywanie w czasie rzeczywistym informacji na temat stanu urządzenia według odpowiedniego przyporządkowania i określenia sygnałów z urządzenia. Informacje dot. pracy maszyn mogą być przesyłane za pomocą powiadomienia e-mail lub przekazywane do aplikacji zewnętrznej.

USATYSFAKCJONOWANI UŻYTKOWNICY

Firma TRW - światowy lider rynku motoryzacyjnego, posiada obecnie zaimplementowanych ponad 80 modułów systemu WIN na różnych stanowiskach, ale nie poprzestaje na tym i ciągle rozbudowuje system WIN w swoich strukturach produkcyjnych. Bezprzewodowość pozwala na łatwą modyfikację, gdyż nowe jednostki mogą być wdrożone do systemu bez przeprowadzania przewodów.

Zakład TRW w Blumberg został wyposażony w pięć dużych monitorów, dzięki którym serwisanci, pracownicy produkcji, pracownicy utrzymania ruchu oraz mechanicy mają ciągły ogląd sytuacji w parku maszynowym. W związku z tym mogą szybciej reagować na zaistniałe usterki i przestoje. Wdrożenie systemu WIN w fabrykach TRW przyczyniło się do kilkuprocentowego wzrostu wydajności.

System WIN jest zatem doskonałą propozycją dla firm, które chcą zoptymalizować procesy produkcyjne bez ponoszenia znacznych nakładów finansowych na modernizację posiadanego parku maszynowego i nadmiernego zakłócania normalnego rytmu pracy przedsiębiorstwa.

POZOSTAŁE PRODUKTY

Opisany w tym artykule system WIN stanowi jedynie ułamek szerokiej gamy produktów oferowanych przez firmę WERMA Signaltechnik oraz spółkę INS-TOM, która od 22 lat jest wyłącznym przedstawicielem firmy WERMA w Polsce.

Więcej informacji na temat oferty produktów firmy INS-TOM znajdą Państwo kontaktując się z jej przedstawicielem pod adresem: cezary.florczak@instom.com.pl

INS-TOM Sp. z o.o.
www.instom.com.pl