Kondycjonery sygnału Mini Analog Pro

| Technika

Kompaktowe kondycjonery sygnałów Mini Analog Pro o szerokości 6,2 mm to najprostsza instalacja i uruchomianie w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Łatwo dostępne zaciski przyłączeniowe, opatentowana technika przyłączy wtykowych Fastcon Pro - do wyboru z zaciskami śrubowymi lub sprężynowymi push-in a także możliwość pomiaru prądu bez przerywania sygnału (fot. 1) zdecydowanie ułatwiają pracę z tymi urządzeniami.

Kondycjonery sygnału Mini Analog Pro

Fot. 1. Wysokość modułów pozwala zaoszczędzić miejsce pomiędzy korytkami kablowymi

Obudowy o szerokości sześciu milimetrów stały się standardem na rynku kondycjonerów sygnału. Od 2004 roku wybór i funkcje urządzeń stale rosną i obecnie większość aplikacji może być zrealizowana za pomocą kompaktowych przetworników. Jednak miniaturyzacja ma także pewne wady, takie jak utrudniony dostęp do punktów przyłączeniowych czy też ograniczone możliwości opisywania, co sprawia, że są one mniej wygodne w użyciu niż urządzenia o szerokości 17,5 mm i większej.

W związku z tym Phoenix Contact opracował linię urządzeń umożliwiających szczególnie wygodne dla użytkownika przeprowadzanie instalacji, obsługi i serwisu, przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów i konstrukcji zajmującej mało miejsca. Podczas gdy inni producenci wolą rozwijać obudowy o większym rozmiarze, rodzina produktów Mini Analog Pro oferuje szeroki zakres funkcji i łatwość stosowania przy szerokości tylko 6 mm dzięki opatentowanym, innowacyjnym rozwiązaniom.

ŁATWA INSTALACJA W MIEJSCACH O OGRANICZONEJ PRZESTRZENI

Szerokość urządzeń odgrywa kluczową rolę w sytuacjach, w których liczy się miejsce wewnątrz szafy sterowniczej. Często jednak zapomina się o wysokości urządzenia, która jest również ważna. Wysokość Mini Analog Pro pozwala na instalowanie pomiędzy korytkami kablowymi oddalonymi od siebie o 115 milimetrów, a ważną korzyścią dla użytkownika jest to, że wszystkie punkty przyłączeniowe są dobrze widoczne i łatwo dostępne - czego nie spotkamy w przypadku większości rozwiązań dostępnych na rynku.

Ponadto urządzenia oferują dodatkową korzyść w postaci wyjątkowej i opatentowanej techniki przyłączy wtykowych Fastcon Pro. Każde przyłącze wtykowe jest kodowane i pasuje tylko do jednej pozycji wewnątrz urządzenia. Dodatkowo każde z nich można odłączyć i ponownie podłączyć bez użycia narzędzi za pośrednictwem samoobracającej się śruby radełkowanej z opatentowanym mechanizmem zwalniającym. Technologia ta gwarantuje wysoką pewność montażu, nawet dla bardzo wymagających zastosowań, w których urządzenia są narażone na drgania.

DUŻE POWIERZCHNIE OPISOWE ORAZ ZAWSZE WIDOCZNE DIODY STANU LED

Fot. 2. Uniwersalne diody stanu LED i standardowe materiały opisowe pozwalają na szybką identyfikację

Opisywanie urządzeń o szerokości 6 mm stanowi wyzwanie dla każdego użytkownika, ponieważ obwody sygnałów analogowych są oznaczone co najmniej trzema znakami. Rodzina produktów Mini Analog Pro oferuje 30-milimetrową powierzchnię opisową dla około 21 znaków, co jest wyjątkiem w kategorii produktów o szerokości 6 mm. Opis można wykonać za pomocą standardowych lub samoprzylepnych materiałów oznaczeniowych.

Kolejną zaletą jest sygnalizacja stanu poprzez diody LED: zieloną (zasilanie), czerwoną (błąd) i żółtą (stan przełączania). Znajdują się one na zewnątrz pokrywy i są oznakowane odpowiednio do ich funkcji. W rezultacie ryzyko przykrycia ich etykietami, które istniałoby w innym wypadku, zostaje wyeliminowane. Ponadto użytkownik natychmiast jest w stanie rozpoznać rodzaj komunikatu (fot. 2).

ZINTEGROWANY ZACISK DO POMIARU PRĄDÓW

Fot. 3. Pomiar prądu bez przerywania pętli prądowych

Każdy serwisant wie, że pomiar pętli prądowych podczas pracy systemu stwarza zagrożenie wyłączenia całego systemu. Dlatego produkty Mini Analog Pro mają zintegrowane zaciski pomiarowe, dzięki którym nie ma już potrzeby rozłączania pętli prądowej aby szeregowo przyłączyć miernik. Nie wystąpi więc żaden błąd i żaden sygnał nie zostanie nawet na chwilę przerwany (fot. 3).

Oprócz funkcji pomiaru prądu użytkownik ma możliwość rozłączenia obwodu wejściowego, wyjściowego i zasilania. Może to być przydatne na przykład przy rozruchu, podczas testów na obiekcie, gdy sygnał nie musi być przesyłany do sterownika.

W tym celu mechanizm zwalniający na wtyku Fastcon Pro należy obrócić o 180°. Przewody w tym przypadku pozostają na miejscu i nie zwisają luźno wewnątrz szafy sterowniczej. Aby je ponownie podłączyć, wystarczy nacisnąć palcem złącze wtykowe (fot. 4).

INTUICYJNA KONFIGURACJA PRZY UŻYCIU PRZEŁĄCZNIKÓW DIP LUB OPROGRAMOWANIA

Fot. 4. Obwody sygnałowe można łatwo rozłączyć za pomocą zintegrowanej funkcji rozłączania

Produkty z rodziny Mini Analog Pro w stosunku do innych rozwiązań dostępnych na rynku wyróżniają się szerokimi możliwościami konfiguracji - jedną z nich jest parametryzacja za pomocą przełączników DIP. Po ustawieniu przełączników we właściwej pozycji późniejsza kalibracja nie jest już konieczna, ponieważ wszystkie konfigurowane zakresy pomiarowe są już skalibrowane podczas produkcji przetworników. Sprawdzony adapter z separacją galwaniczną umożliwia konfigurację modułów bez konieczności podłączania do zasilania.

Użytkownik może bezpłatnie pobrać niezbędne oprogramowanie ze strony Phoenix Contact i ma możliwość wyboru między trzema różnymi rozwiązaniami. Pierwsze podejście jest oparte na niezależnej od producentów technologii FDT/DTM, która umożliwia ustawianie parametrów urządzeń od wielu różnych dostawców za pomocą jednego programu.

W tym przypadku FDT (Field Device Tool) działa jako ramowa aplikacja, a DTM (Device Type Manager) jako sterownik dla danego urządzenia; pakiet oferowany przez firmę Phoenix Contact obejmuje oba składniki (FDT/DTM). Drugie rozwiązanie, tylko DTM, jest dostępne dla użytkowników, którzy chcą korzystać ze swojej, stosowanej już, ramowej aplikacji FDT. Trzecia opcja to skorzystanie z oprogramowania stworzonego przez Phoenix Contact.

KONFIGURACJA PRZY UŻYCIU SMARTFONA I TECHNOLOGII NEAR FIELD COMMUNICATION

Fot. 5. Moduły są konfigurowane bezprzewodowo i bez potrzeby stosowania specjalnych akcesoriów

Mini Analog Pro można skonfigurować również za pośrednictwem interfejsu NFC (Near Field Communication, komunikacja bliskiego zasięgu) wbudowanego w każdy przetwornik i umożliwiający nawiązanie połączenia bezprzewodowego pomiędzy smartfonem a urządzeniem z rodziny Mini Analog Pro. Z punktu widzenia użytkownika korzyścią jest to, że do realizacji wymaganych funkcji potrzebuje on tylko telefonu komórkowego i darmowej aplikacji.

Jest to szczególnie przydatne w przypadku zastosowań serwisowych, ponieważ technik nie musi pamiętać o dodatkowych rzeczach, jak np. dokumentacji czy adapterze do konfiguracji. Aby skonfigurować urządzenie, należy przyłożyć smartfon do przetwornika, aby nawiązać połączenie. W przeciwieństwie do połączenia Bluetooth nie ma tutaj żadnych skomplikowanych procedur sprzęgania.

Komunikacja za pośrednictwem NFC jest ograniczona do kilku centymetrów, co uniemożliwia nieautoryzowany dostęp. Nie jest konieczne również podłączanie Mini Analog Pro do zasilania. Oprócz konfiguracji przetwornika aplikacja oferuje również narzędzie do odczytania konfiguracji ustawionej poprzez przełączniki DIP, schematów połączeń, opisów i innej dokumentacji urządzenia. Wszystkie dane można zapisać i wysłać mailem, co znacznie upraszcza komunikację z bazą podczas serwisowania. Aplikacja jest aktualnie dostępna dla urządzeń z systemem Android (fot. 5).

WYSOKA JAKOŚĆ SYGNAŁU DZIĘKI NOWOCZESNEJ TECHNOLOGII ŁĄCZENIOWEJ

Podczas projektowania nowej generacji kondycjonerów sygnału Mini Analog Pro Phoenix Contact opracował również nową technologię łączeniową. Umożliwia ona pracę w zakresie temperatur od -40 do 70°C, czego żadna inna firma nie jest w stanie zaoferować.

W kategorii produktów o szerokości 6 mm produkty Mini Analog Pro zapewniają najlepszą izolację galwaniczną dostępną na rynku: napięcie probiercze wynosi 3 kV a napięcie znamionowe izolacji do 300 V. Dodatkowo produkty MINI Analog Pro mogą być zasilone napięciem od 9,6 do 30 VDC, co oznacza, że wahania napięcia zasilania nie stanowią już problemu i można je zastosować np. w aplikacjach 12 V.

Prosta konfiguracja również za pomocą smartfonu

Wiele typów urządzeń Mini Analog Pro można konfigurować indywidualnie. Smartfon może być dodatkową alternatywą konfigurowania dla znajdujących się na urządzeniu przełączników DIP lub komputera. Aby przeprowadzić konfigurację, wystarczy umieścić telefon komórkowy na kondycjonerze sygnałów i nawiązać połączenie bezprzewodowe za pośrednictwem technologii Near Field Communication (NFC).

W zależności od typu urządzenia darmowa aplikacja dla Mini Analog Pro oferuje różną funkcjonalność. Używając funkcji Module Information (informacje o module), można na przykład obejrzeć schematy połączeń lub dokumentację. Narzędzie do odczytu przełączników DIP ułatwi sprawdzanie aktualnej konfiguracji przełączników DIP za pomocą animowanych przełączników DIP. Oprócz powyższych funkcji aplikacja umożliwia importowanie i eksportowanie kompletnych konfiguracji urządzenia. Wszystkie dane można zapisać i przesłać mailem.

JAKOŚĆ OD JEDNEGO DOSTAWCY

Tylko wtedy, gdy zwraca się uwagę na najmniejsze szczegóły, można być pewnym, że jakość zostanie dotrzymana. Dlatego też wszystko dla MINI Analog Pro projektujemy i produkujemy sami. Dzięki temu nawet duże ilości mogą zostać dostarczone w krótkim czasie.

Peter Stövesand
Phoenix Contact Electronics GmbH
Rafał Sypniewski
Phoenix Contact Polska

www.phoenixcontact.pl