Na rynek wchodzi generacja C

| Technika

MOVI-C to nie tylko nowa generacja falowników SEW-EURODRIVE - to system automatyki napędowej najnowszej generacji do zastosowań w automatyzacji. Generacja C, bo tak również określamy ten system, nie jest kontynuacją żadnej z dotychczas produkowanych przez SEW-EURODRIVE serii falowników takich jak Movidrive B, Movitrac B czy Moviaxis. MOVI-C to zaprojektowany od początku i wykonany z najlepszych podzespołów system złożony z falowników, kontrolerów, osprzętu oraz oprogramowania i bibliotek z modułami funkcyjnymi.

Na rynek wchodzi generacja C

Tworząc MOVI-C, firma SEW-EURODRIVE nie tylko korzystała z bogatego doświadczenia w dziedzinie techniki napędowej, w której jest liderem, ale przede wszystkim rozpoznała znaczenie automatyzacji w rozwoju współczesnego przemysłu.

Współczesne linie produkcyjne są wyposażane w coraz większą liczbę urządzeń technologicznych i transportowych, a w każdym z takich urządzeń zastosowanych jest od kilku do kilkunastu napędów. Jak można zauważyć, linie produkcyjne czy transportowe nie są już projektowane od podstaw, czyli od pojedynczych urządzeń czy aplikacji napędowych, lecz z użyciem kompletnych modułów funkcyjnych.

Modułami funkcyjnymi mogą być windy technologiczne, grupy przenośników, roboty spawalnicze, wózki AGV, centra obróbcze itp. Są to zwykle wcześniej zaprojektowane i gotowe rozwiązania, które się najwyżej modyfikuje lub wybiera warianty z bazy danych.

Sterowanie modułami funkcyjnymi polega na zarządzaniu ruchem zainstalowanych tam i współzależnych napędów - oczywiście przy zapewnieniu niezmiennie perfekcyjnego sterowania pojedynczymi silnikami. Budowa linii produkcyjnych oparta na blokowych komponentach, a nie na pojedynczych urządzeniach, wymaga odpowiednio wyższych funkcjonalności oraz modułowości urządzeń sterowniczych. Takie własności ma MOVI-C Controller zaprojektowany do zarządzania pracą grup falowników.

Automatyzacja to kolejny po mechanizacji etap przemysłowego rozwoju, w którym całość lub część produkcji produktów odbywa się z użyciem (niemal) wyłącznie maszyn. Maszyny działają zgodnie z programami sterowników nadrzędnych, elementy automatyki przemysłowej połączone są systemami komunikacyjnymi, a pojedyncze czynności lub rozbudowane sekwencje ruchów organów wykonawczych są powtarzalne szybko, cyklicznie i perfekcyjnie. Maszyny coraz częściej wyposażane są nawet w funkcje samokalibracji, zatem funkcje człowieka zredukowane są do wgrywania oprogramowania, kontroli jakości wyrobu i prewencyjnego serwisu.

Wymogi przemysłu jutra w dziedzinie automatyzacji to przede wszystkim:

 • modułowość komponentów automatyki,
 • zaawansowane oprogramowanie inżynierskie do obsługi urządzeń,
 • kompatybilność urządzeń ze standardowymi systemami komunikacyjnymi,
 • dostęp do bibliotek z gotowymi funkcjonalnościami, które wystarczy parametryzować,
 • zdalna diagnostyka poprzez Ethernet.

Falowniki MOVI-C i kontrolery generacji C w pełni spełniają powyższe oczekiwania, umożliwiając realizację najbardziej wyrafinowanych funkcji samych napędów, a jako kompleksowy system umożliwiają automatyzację procesów również dzięki oprogramowaniu.

System operacyjny generacji C i oprogramowanie inżynierskie MOVISUITE z blokami funkcyjnymi MOVIKIT to bezdyskusyjnie rozwiązania z najwyższej półki. Dzięki wysokiej funkcjonalności oprogramowania użytkownik może intuicyjnie wybierać warianty pracy, parametryzować bloki funkcyjne i tworzyć zaawansowaną automatyzację procesów. Poniżej przedstawiono elementy wchodzące w skład generacji C.

MOVI-C - MODUŁOWY SYSTEM AUTOMATYKI

MOVI-C to stworzone od podstaw kompletne rozwiązanie do automatyzacji procesów technologicznych, które możemy podzielić na cztery podstawowe moduły:

 • Oprogramowanie inżynierskie MOVISUITE;
 • Sterowniki MOVI-C Controller;
 • Systemy przetwornic częstotliwości osiowych i indywidualnych;
 • Komponenty napędowe kompatybilne z MOVI-C.

Zaletą skorzystania z systemu MOVI-C SEW-EURODRIVE jest możliwość użycia wszystkich komponentów od jednego kompetentnego dostawcy - począwszy od motoreduktorów, poprzez falowniki, na zaawansowanym systemie sterowania skończywszy.

Zalety nowej gamy produktów:

 • Możliwość użycia osi jedno- i dwufalownikowych
 • Zastosowanie do silników asynchronicznych, synchronicznych i elektrocylindrów, a niebawem również do silników liniowych
 • Optymalizacja wielkości komponentów techniki szafowej
 • Sieć SBUSPLUS (EtherCAT) w standardzie każdego falownika MOVIDRIVE
 • Wsparcie dla protokołu CiA402
 • STO w kategorii PL e - w standardzie falownika
 • Możliwość łatwej diagnostyki osi poprzez sieć SBus lub Ethernet
 • Single Cable Technology - możliwość zastosowania jednego kabla hybrydowego do przyłączenia silnika (przewody siłowe, zasilanie hamulca, czujnik temperatury TF i enkoder w jednym kablu hybrydowym)
 • Szeroka gama zintegrowanych funkcjonalności

MOVISUITE - OPROGRAMOWANIE INŻYNIERSKIE

Jest to jedno wspólne narzędzie umożliwiające parametryzację i uruchomienie wszystkich urządzeń wchodzących w skład MOVI-C. Cechy:

 • Szybkie uruchamianie urządzeń dzięki unikalnej i zoptymalizowanej budowie interfejsu użytkownika;
 • Proste podłączanie do wspieranych urządzeń poprzez ustandaryzowane interfejsy komunikacyjne;
 • Oprogramowanie umożliwiające stworzenie projektu dla MOVI-C Controller, używając standardowych języków programowania, zgodnych z IEC 61131-3;
 • Szybka i prosta parametryzacja lub diagnostyka modułów funkcyjnych MOVIKIT;
 • Zintegrowany katalog wszystkich powiązanych komponentów takich jak: motoreduktory, silniki, przekładnie, falowniki szafowe czy falowniki w wersjach decentralnych.

MOVI-C CONTROLLER - STEROWANIE

Moduł MOVI-C Controller to urządzenie i platforma umożliwiająca szybkie i proste uruchomienie nawet najbardziej wymagających funkcjonalności maszyn. Bazując na gotowych bibliotekach wchodzących w skład platformy MOVIRUN, minimalizowana jest konieczność przygotowywania własnego programu, co skraca czas potrzebny do realizacji założeń projektowych uruchamianych urządzeń i maszyn.

MOVI-C Controller został zaprojektowany w czterech różnych klasach wydajności:

 • Power - sterowanie do 32 osi interpolowanych oraz do 32 osi pomocniczych;
 • Power Eco - sterowanie do 16 osi interpolowanych oraz do 16 osi pomocniczych;
 • Advanced - sterowanie do 8 osi interpolowanych oraz do 8 osi pomocniczych;
 • Standard - sterowanie do 2 osi interpolowanych oraz do 6 osi pomocniczych.

Rozwiązanie to zapewnia elastyczność i skalowalność układów automatyzacji.

INTEGRACJA SYSTEMU

MOVI-C integruje wszystkie produkty tej grupy w jeden spójny system oparty na jednej logice i na jednym oprogramowaniu inżynierskim. Dotyczy to wersji falowników System (indywidualnych) i Modular (osiowych) oraz kontrolerów, a w niedalekiej przyszłości także falowników z zakresu techniki decentralnej.

Warto zauważyć, że wykorzystanie wyłącznie najnowszych komponentów przyniosło między innymi znaczącą redukcję gabarytów falowników generacji C, przekładającą się na istotne zmniejszenie zapotrzebowania na przestrzeń w szafach sterowniczych.

Standaryzacja i gwarancja wieloletniego wsparcia dla oferowanych systemów to kolejne wymogi światowego przemysłu. Globalna automatyzacja wymusza istnienie jedynie ograniczonej liczby standardów dla komponentów i rozwiązań technicznych oraz wymaga wieloletniej ich dostępności i możliwości ich aktualizacji.

W przeciwnym wypadku istota automatyzacji, czyli szybkie rozbudowywanie i integracja nowych linii produkcyjnych dla podwyższenia produktywności, nie byłaby możliwa. Jest to zrozumiałe, ponieważ realizacja szybkich przemian w przemyśle wymaga unifikacji i stabilności zasobów.

Zasadą SEW-EURODRIVE jest dostarczanie użytkownikom produktów i rozwiązań, które można używać nawet przez dziesięciolecia. Kierując się tą zasadą, podzespoły elektroniczne w generacji C były sprawdzane nie tylko pod względem jakości, ale również pod względem ich wieloletniej dostępności u producentów. Z kolei gwarancja wieloletniego wsparcia przez SEW-EURODRIVE dla wszystkich oferowanych produktów i rozwiązań jest uznaną już przez klientów tradycją firmy.

Biorąc powyższe pod uwagę, MOVI-C spełnia wszystkie warunki, aby stać się standardem SEW-EURODRIVE w obszarze automatyzacji - rozwiązaniem spełniającym oczekiwania użytkowników przez kolejne dekady.

Stanisław Nawracaj
Dyrektor Sprzedaży
SEW-Eurodrive Polska Sp. z o.o.

Zobacz również