Serwoprasy w erze Przemysłu 4.0. Systemy pras Festo - proste we wdrażaniu rozwiązanie dla przemysłu elektronicznego

| Technika

Serwoprasy YJKP do produkcji elektroniki oraz małych elementów cechują się kluczowymi cechami Przemysłu 4.0. Zapewniają one prostą, intuicyjną obsługę przy wykorzystaniu standardów komunikacji OPC UA, zaś dzięki oprogramowaniu sterującemu zagwarantowana jest precyzyjna adaptacja do aplikacji oraz sterowanie w oparciu o dane w czasie rzeczywistym.

Serwoprasy w erze Przemysłu 4.0. Systemy pras Festo - proste we wdrażaniu rozwiązanie dla przemysłu elektronicznego

Energia kosztuje! Zastosowanie zbyt dużych pras w przemyśle elektronicznym i w produkcji małych elementów może sporo kosztować. W takich sytuacjach znajduje zastosowanie serwoprasa YJKP Festo: ekonomiczne i proste zastosowanie elektrycznego prasowania-wtłaczania z siłą do 17 kN.

FABRYCZNIE ZAINSTALOWANE OPROGRAMOWANIE

Rys. 1. Struktura systemu YJKP - doskonale dopasowane do siebie oprogramowanie, sterownik i sprzęt

Oprogramowanie operacyjne wymagane w systemie jest już zainstalowane, więc całość jest od razu gotowa do uruchomienia. Ustawienie parametrów jest prostym, intuicyjnym procesem - nie wymaga umiejętności programistycznych. Oprogramowanie modułowe w programie CODESYS ze specjalizowanymi funkcjami może być używane na komputerach osobistych, iPadach lub innych typach interfejsów człowiek-maszyna i jest kompatybilne ze wszystkimi typami platform.

Jednocześnie sterownik CECC-X z interfejsem OPC UA sprawia, że system jest gotowy do Przemysłu 4.0. Serwoprasa YJKP pozwala w łatwy sposób w czasie rzeczywistym kontrolować zastosowania elektrycznego prasowania-wtłaczania oraz wiele różnych parametrów, w tym: siłę, położenie, kąt, moment oraz łączenie, prasowanie-wtłaczanie czy procesy obrotu.

Rys. 2. Zestaw serwoprasy YJKP do produkcji elektroniki i małych elementów reprezentuje kluczowe cechy Przemysłu 4.0 zapewniając prostą, intuicyjną obsługę przy wykorzystaniu standardów komunikacji OPC-UA

Serwoprasa Festo jest prostym i uniwersalnym rozwiązaniem, które może np. prasować i wtłaczać płytki obwodów drukowanych w obudowy, wkładać precyzyjne części w mechanizmy zegarowe, uszczelniać obudowy modułów czy prasować i wtłaczać i testować uszczelnienia.

Jest ona wyposażona w modułowe oprogramowanie operacyjne i dopasowane standardowe komponenty Festo - elektryczny siłownik ze śrubą ESBF, silnik EMMS-AS, sterownik silnika CMMP-AS, sterownik CECC-X oraz czujnik siły. Dzięki temu rozwiązaniu systemowemu, konstruktorzy maszyn oraz zakładów produkcyjnych w przemyśle elektronicznym czy do produkcji małych elementów mogą w szybki i łatwy sposób dokonywać integracji z zastosowaniami prasowania.

ZINDYWIDUALIZOWANE DLA ZWIĘKSZONYCH KORZYŚCI

Rys. 3. Zestaw serwoprasy YJKP może być wykorzystywany w wielu wymagających zadaniach wymienionych w przeglądzie zastosowań

Konfigurowalne serwoprasy mogą być dostosowane do potrzeb użytkownika, zapewniając elastyczność tworzenia systemu i redukcję kosztów inwestycji. Jest to korzystne dla użytkowników, ponieważ w 90% wszystkich przypadków użytkownicy wykorzystują zaledwie 10% mocy fabrycznie zmontowanej prasy uznanego producenta.

System modułowy umożliwia użytkownikom wybór zakresu siły między 0,8 a 17 kN, długości skoku 100 do 400 mm oraz osiowe lub równoległe mocowanie silnika. Użytkownik może również wybrać enkoder jednoobrotowy lub wieloobrotowy. Jednym słowem, użytkownicy wybierają tylko te funkcje, których potrzebują, unikając tym samym kosztownego zawyżania parametrów.

ŁATWA OBSŁUGA

Rys. 4. Przykładowy ekran oprogramowania operacyjnego GSAY - konfiguracja

Oprogramowanie operacyjne GSAY ułatwia obsługę. Jest ono fabrycznie zainstalowane w sterowniku i gotowe do użycia po zakończeniu integracji systemu. Żadne umiejętności programistyczne nie są tu wymagane, dzięki czemu parametryzacja prasy jest prosta i intuicyjna. Oprogramowanie ma szereg funkcji specjalizowanych, które mogą być wyświetlane na dowolnej platformie, na komputerze osobistym, tablecie lub innym typie interfejsu człowiek-maszyna.

Procesy łączenia można szybko konfigurować i wdrażać dzięki elementom funkcjonalnym w zintegrowanej bibliotece. Ich kontrolowanie jest również proste - oprogramowanie umożliwia monitorowanie i sprawdzanie wszystkich etapów w celu zapewnienia jakości, dodatkowo użytkownicy mogą w razie potrzeby wczytać wyniki poszczególnych etapów.

Trzy procedury oceny i kontroli - tj. korytarz przejścia, wartość progowa oraz okienkowanie - są już wbudowane w oprogramowanie. Co więcej - innowacyjna serwoprasa ma wiele inteligentnych, skonfigurowanych fabrycznie funkcji oraz interfejs OPC UA zgodny z Przemysłem 4.0.

Festo