Aparatura sterująca oraz sygnalizacyjna, która usprawni twoją pracę

| Technika

Przyciski sterownicze stosowane są przy budowie pulpitu sterowniczego praktycznie dla każdego typu maszyny. Właściwe zaprojektowanie pulpitu sterowniczego przy wykorzystaniu odpowiednich przycisków skraca czas reakcji operatora, co może przełożyć się na efektywność oraz wydajność jego pracy. Ma to również ważny wpływ na bezpieczeństwo pracy.

Aparatura sterująca oraz sygnalizacyjna, która usprawni twoją pracę

Przycisk sterowniczy może występować w różnych kolorach, których zastosowanie zależy od funkcji, do realizacji jakiej będzie przeznaczony przycisk. Przyciski pod względem budowy mogą być z podtrzymaniem lub z samoczynnym powrotem. Mogą być one również wyposażone w podświetlenie, które daje możliwość sygnalizacji aktywacji danej funkcji, co ułatwia wymianę informacji operator-maszyna.

Kolejną ważną sprawą wyróżniającą przyciski są ich styki, które mogą być normalnie otwarte NO lub normalnie zamknięte NC. Nie bez znaczenia są również parametry elektryczne styków (wartość dopuszczalnych prądów i napięć podczas pracy z różnymi typami obciążeń). Przyciski mogą być również zabudowane, lub niezabudowane. Konstrukcja przycisku krytego zapobiega przypadkowemu ich wyzwoleniu, natomiast przycisków wystających ułatwia ich wyzwolenie przez operatora, co może być ważne np. przy realizacji funkcji stopu.

Należy również pamiętać o otoczeniu pracy przycisku, tzn. na jakie warunki pracy będzie narażony, czy będzie woda, czy będzie tam kurz - od tego zależy wybór stopnia ochrony IP przycisku. W takim przypadku przydatne stają się osłony hermetyczne. Ważnym elementem wymiany informacji są również tabliczki z oznaczeniami funkcji przycisków.

Innym bardzo ważnym elementem aparatury pulpitowej są wieże świetlne, zwane inaczej kolumnami sygnalizacyjnymi. Wpływają one na poprawę bezpieczeństwa operatorów maszyn, ale i osób postronnych, które mogą znaleźć się w pobliżu pracującej maszyny.

Wyraźny sygnał świetlny informuje otoczenie, w jakim trybie obecnie znajduje się maszyna. Taka informacja jest również ważna z punktu widzenia wydajności pracy danej maszyny. Obok sygnałów świetlnych, wieże sygnalizacyjne mogą być wyposażone również w sygnalizatory dźwiękowe, które jeszcze skuteczniej mogą przyciągnąć uwagę otoczenia.

Kolumny mogą różnić się pod względem rodzaju oraz wartości napięcia zasilania, liczby torów świetlnych i ich kolorów. Wybierając wieżę, warto zwrócić uwagę na rodzaj źródła światła - stosowanie LED wpływa na jakość światła oraz żywotność całej wieży; zmniejszony pobór prądu diody pozwala na sterowanie bezpośrednio z wyjścia cyfrowego np. sterownika PLC. Wieże najczęściej mają 3 kolory: zielony, czerwony oraz żółty/pomarańczowy, chociaż nie jest to regułą. Aby kolumna spełniała swoje przeznaczenie, powinna być umieszczona w miejscu wyraźnie widocznym dla otoczenia.

Te i inne komponenty aparatury sterującej oraz sygnalizacyjnej znajdują się w ofercie naszego sklepu. Oferujemy komponenty takich firm jak: Siemens, Schneider Electric, Spamel, Onpow. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego sklepu www.ebmia.pl, gdzie znajdą Państwo niezbędne elementy do budowy oraz serwisowania maszyn i urządzeń.

Akcesoria CNC