Środa, 26 sierpnia 2020

Sygnalizatory świetlne i dźwiękowe

Zastosowania elementów sygnalizacyjnych, choć powiązane są przede wszystkim z przemysłem i maszynami produkcyjnymi, w praktyce znacznie wykraczają poza te obszary. Obejmują m.in. aplikacje infrastrukturalne i budynkowe, magazynowe, zastosowania w szeroko rozumianym transporcie, a także w branży handlowej i logistycznej. W efekcie tworzą szeroki front dla ich producentów i dystrybutorów. Do działania w branży dodatkowo zachęca możliwość daleko idącej specjalizacji, a także niezła koniunktura – i to pomimo ogólnego spowolnienia wynikającego ze skutków koronawirusa.

Sygnalizatory świetlne i dźwiękowe

W ramach publikowanych w APA opracowań poświęconych rynkowi produkcji i dystrybucji sygnalizatorów świetlnych oraz dźwiękowych przedstawiliśmy już kilka tego typu zestawień, typowo omawiając na wstępie cechy i parametry techniczne oferowanych produktów. Stąd też tym razem ograniczamy się jedynie do ich ogólnej klasyfikacji opisanej w kolejnym podrozdziale, zapraszając do lektury całego raportu.

DWA RODZAJE SYGNALIZACJI, TRZY GRUPY PRODUKTÓW

Omawiane elementy tworzą dwie duże grupy produktów, jeżeli chodzi o sposoby sygnalizacji – wykorzystujące promieniowanie świetlne oraz dźwiękowe. Do pierwszej należą przede wszystkim lampy sygnalizacyjne – przeznaczone do zastosowań w przemyśle, magazynach, aplikacjach infrastrukturalnych, budynkowych czy w transporcie. Występują one w różnych wersjach pod względem używanych źródeł światła, budowy, materiałów obudów czy dodatkowych osłon. Ich szczególnymi wersjami są produkty do zastosowań specjalnych – do pracy w strefach zagrożonych wybuchem oraz w branży lotniczej i morskiej. Zaliczyć tu można również oświetlenie przeszkodowe, a więc lampy instalowane m.in. na wysokich obiektach.

Grupą sygnalizatorów świetlnych o szczególnym znaczeniu dla przemysłu są wieże świetlne (wieże sygnalizacyjne). Składają się one z dwóch lub więcej elementów świecących, ew. wraz z dźwiękowymi, i służą do informowania o stanie pracy maszyn oraz linii technologicznych. Produkty te również występują w dużej różnorodności – w asortymencie przedstawianych w raporcie firm znajdziemy wersje w wielu typoszeregach pod względem średnic, materiałów wykonania czy sposobów montażu. W szczególności popularne są tu wykonania modułowe pozwalające na praktycznie dowolną konfigurację wieży, czy przez producenta maszyny, czy użytkownika końcowego.

Jeżeli chodzi o sygnalizatory dźwiękowe, to bazują one na syrenach, buczkach i innych źródłach dźwięku, służąc do informowania osób znajdujących się w ich okolicy o sytuacjach nietypowych lub niebezpiecznych. Tutaj również mamy do czynienia z wieloma wykonaniami pod względem wielkości (od wersji kompaktowych do dużych syren tubowych) oraz funkcjonalności (np. z możliwością nagrywania komunikatów). Należy tu dodać, że wykorzystanie takich sygnalizatorów, podobnie jak wersji świetlnych, regulują odpowiednie przepisy oraz normy branżowe.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Zobacz również