Czwartek, 21 czerwca 2018

Sygnalizatory świetlne i dźwiękowe

Zastosowania sygnalizatorów obejmują szereg aplikacji w przemyśle i sektorze maszynowym, a także poza nimi. Urządzenia te wykorzystywane są m.in. w systemach transportowych, budynkowych, trafiają również do logistyki i handlu. Tworzy to atrakcyjny rynek, na którym działa spora grupa firm dystrybucyjnych oraz kilku producentów krajowych. Przedstawiamy nowy raport dotyczący omawianej branży, w którym zwracamy uwagę na kluczowe trendy biznesowe i technologiczne kształtujące dzisiaj ten rynek.

Sygnalizatory świetlne i dźwiękowe

TRZY GRUPY PRODUKTÓW, WIELE ZASTOSOWAŃ

Sygnalizatory to kilka grup urządzeń, które mieliśmy okazję już dawniej przedstawiać w raportach publikowanych w magazynie APA.

We wstępie do bieżącego opracowania w celach porządkowych klasyfikujemy jedynie najważniejsze ich rodzaje, dodając krótkie opisy do każdego z nich:

  • Lampy sygnalizacyjne - produkowane są w różnych wykonaniach pod względem parametrów i stosowanych materiałów, stanowiąc również jedne z najpopularniejszych rodzajów sygnalizatorów świetlnych. W zakresie źródeł światła stosuje się tu diody LED, żarówki (żarnikowe i halogenowe) oraz lampy wyładowcze. Lampy mogą występować jako pojedyncze elementy oraz w postaci zintegrowanej, do tego typowo charakteryzują się zwiększonym stopniem ochrony środowiskowej i mechanicznej.
  • Wieże świetlne - są to bardzo popularne produkty szczególnie w branży maszynowej i przemyśle. Składają się z jednego lub kilku (zwykle wielokolorowych) elementów sygnalizacyjnych montowanych na wspólnym maszcie i służą do informowania obsługi o stanie pracy maszyn, przestojach spowodowanych awariami czy koniecznością uzupełnienia materiałów, itd. Elementami wież świetlnych mogą być też moduły dźwiękowe. Produkty te oferowane są w wersjach gotowych oraz jako elementy modułowe, które mogą być składane zgodnie z potrzebami klientów, a także łatwo rekonfigurowane.
  • Sygnalizatory dźwiękowe - stanowią popularny rodzaj urządzeń używanych do ostrzegania oraz informowania o występowaniu sytuacji niebezpiecznych lub nietypowych. Do tej grupy należą m.in. syreny, dzwonki, buczki, a także generatory sekwencji tonów oraz komunikatów. Podobnie jak sygnalizatory świetlne, tak też te dźwiękowe występować mogą w wykonaniach "wzmocnionych" - tj. o wysokim stopniu ochrony czy do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.

Rys. 1. Obszary najczęstszego wykorzystania przez polskich odbiorców urządzeń sygnalizacyjnych

W podziale analogicznym do powyższego skonstruowano również ankietę rozsyłaną przez redakcję do krajowych dostawców sygnalizatorów. Warto przy tym dodać, że każda z grup to też wiele "subkategorii" - np. w ramach lamp sygnalizacyjnych specyficzną stanowi oświetlenie przeszkodowe, które wykorzystywane jest do oznaczania wysokich budynków i obiektów oraz m.in. lotnisk.

Z kolej producenci sygnalizatorów dla przemysłu (w szczególności wież świetlnych) rozbudowują swoje oferty o pokrewne im systemy do kontroli pracy zespołów wież i sterowania nimi.

Do kogo dostawcy omawianych produktów kierują swoje oferty? Sektor produkcji oraz dystrybucji sygnalizatorów był zawsze silnie związany z przemysłem i tak jest też obecnie (patrz rys. 1).

Wieże i lampy sygnalizacyjne oraz sygnalizatory dźwiękowe - oferta dostawców krajowych

Urządzenia te służą do sygnalizacji stanu pracy instalacji technologicznych, bram, urządzeń, wind i podnośników, instalowane są one na maszynach i stanowią elementy różnych systemów ostrzegania.

Przemysł nabywa sygnalizatory zarówno na potrzeby modernizacji i serwisu, jak też do produkcji nowych urządzeń i maszyn. W tym przypadku jest on też najczęstszym odbiorcą wież sygnalizacyjnych.

Jak wspomniano we wstępie, urządzenia sygnalizacyjne trafiają też do wielu innych branż poza przemysłem. Takimi są przede wszystkim te związane z budynkami, różnego rodzaju obiektami oraz aplikacjami infrastrukturalnymi i transportem. Sygnalizatory wykorzystywane są tu m.in. jako oświetlenie przeszkodowe, elementy instalacji ppoż. i systemów informacyjnych.

Wieże sygnalizacyjne - przykładowe produkty

Kolejne z kategorii dotyczą zastosowań w handlu (są to np. aplikacje w magazynach, systemach kasowych) oraz pojazdów i logistyki. Do tego dochodzi wykorzystanie sygnalizatorów związane z transportem lotniczym i morskim oraz aplikacje specjalne i wojskowe.

Przedstawione na rysunku wyniki stanowią uśrednienie odpowiedzi udzielanych przez krajowych dostawców sygnalizatorów. Warto też dodać, że mamy tu właściwie do czynienia ze status quo jeśli porównać to z poprzednio publikowanymi w APA badaniami rynku.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również