Wieże sygnalizacyjne serii WS-Ad w systemach automatyki

| Technika

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie wież sygnalizacyjnych serii WS-Ad firmy W2. Wieże sygnalizacyjne serii WS-Ad są kolejnym (po kolumnach serii KS-Ad) sygnalizatorem przeznaczonym do systemów automatyki przemysłowej, informującym o stanie pracy maszyn lub o stanie procesu.

Wieże sygnalizacyjne serii WS-Ad w systemach automatyki

KONSTRUKCJA WYROBU

Fot. 1. Wieża WS-Ad/4_b_p_125 (4 kolory, kolor obudowy biały, mocowanie proste, wysokość rurki 125)

Wieże serii WS-Ad wykonane są z tworzywa ABS, PC wraz z metalowym elementem mocującym. Konstrukcja wyrobu oparta jest na wysokosprawnych diodach LED. Wszystkie moduły (kolory) połączone są ze sobą w sposób trwały, bez możliwości późniejszej zamiany. Wieża może być wykonana w wersji z modułem dźwiękowym lub bez. W module dźwiękowym funkcję źródła dźwięku pełni przetwornik piezoceramiczny. Urządzenie może pracować w trybie pełnej głośności lub obniżonej głośności. Wieża WS-Ad umożliwia generowanie sygnałów alarmowych optycznych oraz dźwiękowych.

DOSTĘPNE WERSJE WYROBU

Wieża WS-Ad dostępna jest w kilku wersjach dostosowanych do potrzeb użytkownika. Standardowo wieża wykonywana jest w wersji od 1 do 5 kolorów z modułem dźwiękowym lub bez. Użytkownik może również wybrać rodzaj mocowania wieży do podłoża (proste lub kątowe, każde o dwóch długościach), a także kolor wieży biały lub czarny. Warto zwrócić również uwagę na fakt, że wieża może być wykonana w wersji niestandardowej, np. wszystkie klosze czerwone, tak aby sygnał alarmowy był bardziej dostrzegalny. Przykładowe wersje wyrobów przedstawione są na zdjęciach.

PROSTE STEROWANIE PRACĄ WIEŻY SYGNALIZACYJNEJ

Fot. 2. Wieża WS-Ad/5d_cz_k_125 (5 kolorów, dźwięk, kolor obudowy czarny, mocowanie kątowe, wysokość rurki 125)

WS-Ad nie ma wbudowanego układu sterowania. Użytkownik we własnym zakresie steruje sygnałem alarmowym. Do dyspozycji użytkownika są dwa złącza sterujące (w przypadku wieży bez modułu dźwiękowego tylko jedno) umieszczone w podstawie wieży. Wyzwolenie sygnału optycznego odbywa się przez zwarcie wejścia sterującego kolorem do masy (tego typu rozwiązanie umożliwia sterowanie wieżą bezpośrednio z wyjść sterownika PLC lub innego modułu automatyki wyposażonego w wyjścia OC lub przekaźnikowe). Sygnał optyczny pozostaje aktywny tak długo, jak długo wejście sterujące zwierane jest do masy. W przypadku modułu dźwiękowego zwarcie wejścia sterującego do masy powoduje generowanie sygnału akustycznego.

WSPÓŁPRACA WS-AD Z MODUŁAMI MA-03, MA-02 - ZAAWANSOWANE MOŻLIWOŚCI STEROWANIA

W przypadku, gdy użytkownik chciałby sterować pracą wieży sygnalizacyjnej za pomocą interfejsów analogowych stosowanych w systemach automatyki (np. bezpośrednio z przetwornika pomiarowego), może zastosować moduł MA-03.

Moduł ma jedno wejście sterujące. Wejście może pracować w dwóch trybach: pętli prądowej lub sygnału sterującego napięciowego. Sygnał sterujący prądowy rozumiany jest jako pętla prądowa 4-20 mA lub 0-20 mA. Sygnał napięciowy natomiast rozumiany jest jako sygnał 0-10 VDC. MA-03 zawiera dziesięć wyjść typu OC.

Fot. 3. Moduły pozwalające na sterowanie wieżą sygnalizacyjną z serii WS-Ad

W zależności od wartości sygnału sterującego użytkownik może w prosty sposób definiować poziomy, dla których aktywowane jest wyjście modułu (kolor lub dźwięk wieży WS-Ad). Użytkownik może dla każdego z 10 wyjść modułu definiować dolną wartość sygnału sterującego (wartość, przy której wyjście modułu zostanie włączone - zwarte do masy), jak również górną wartość sygnału sterującego (wartość, przy której wyjście modułu zostanie wyłączone - rozwarcie wyjścia). W przypadku sygnału sterującego prądowego możliwe jest ustawienie progu z rozdzielczością 0,1 mA, natomiast w przypadku sygnału sterującego napięciowego z rozdzielczością 0,1 V.

Użytkownik ma również możliwość sterowania wieżą za pomocą magistrali, bezpośrednio z poziomu sterownika PLC, stosując pomiędzy magistralą a wieżą sygnalizacyjną moduł MA-02. Moduł MA-02 przeznaczony jest do sterowania wieżą sygnalizacyjną serii WS-Ad za pomocą interfejsu szeregowego. Fizyczna warstwa interfejsu to RS-485, protokół transmisji Modbus RTU.

Możliwe są dwa tryby pracy modułu: full-duplex oraz half-duplex. MA-02 został opracowany jako uniwersalne urządzenie wyjściowe, umożliwia sterowanie jedenastoma wyjściami typu OC (Open Colector). Interfejs RS-485 jest odseparowany galwanicznie od pozostałej części urządzenia.

Więcej informacji na temat wież sygnalizacyjnych WS-Ad oraz modułów automatyki serii MA znajduje się na stronie www.w2.com.pl.

W2
www.w2.com.pl