Protec - inteligentny system sygnalizacji pożaru

| Technika

Efektywny system sygnalizacji pożaru, który zapewni wczesne wykrycie pożaru i zaalarmuje o zagrożeniu, powinien być ważnym elementem wyposażenia każdego obiektu przemysłowego czy budynku użyteczności publicznej. Tylko taki ograniczy szkody i szybko poinformuje straż pożarną. Innowacją w ochronie przeciwpożarowej jest system Protec, charakteryzujący się wysoką odpornością na fałszywe alarmy, precyzyjną lokalizacją zdarzenia pożarowego i dużą elastycznością w zakresie podłączenia elementów pętlowych.

Protec - inteligentny system sygnalizacji pożaru

System Protec to znane i cenione ze swej wysokiej jakości i niezawodności rozwiązanie, od lat stosowane w krajach zachodniej Europy, które firma D+H przeniosła na grunt polski. Centrale Protec przeszły pozytywnie proces certyfikacji i posiadają świadectwo dopuszczenia CNBOP.

DLA MAŁYCH LUB DLA DUŻYCH

System Protec składa się z interaktywnej, cyfrowej i adresowalnej centrali sygnalizacji pożarowej oraz szerokiej gamy urządzeń peryferyjnych - czujek ciepła, optyczno-termicznych, z dodatkowym sensorem CO, zasysających Cirrus Pro i samokalibrujących się czujek liniowych. Dla obiektów o średniej i małej kubaturze, takich jak: hotele, biura, sklepy, szkoły, magazyny, obiekty zabytkowe, polecana jest łatwa w instalacji i eksploatacji centrala Protec 6100. Natomiast dla dużych budynków - obiektów przemysłowych, hoteli, biurowców, lotnisk, szpitali, przeznaczona jest centrala Protec 6400, charakteryzująca się łatwością adresowania i konfiguracji, precyzyjną lokalizacją zdarzenia pożarowego i pełną kontrolą obiektu z dowolnego miejsca.

Centrala Protec 6400 przeznaczona jest dla budynków o dużej kubaturze

Centrala Protec 6100 dla małych i średnich obiektów

System Protec umożliwia transmisję dużej ilości informacji, a równocześnie bardziej szczegółowych niż w przeszłości, przy zastosowaniu systemów analogowych. Centralę można zaprogramować według różnych trybów pracy, uwzględniających funkcję obiektu oraz panujące w nim specyficzne warunki środowiskowe. Czujki Protec potrafią rozpoznawać czynniki kwalifikujące się jako zdarzeni pożarowe i odróżnić je od czynników powodujących fałszywe alarmy. Z tego powodu system doskonale sprawdza się w trudnych warunkach środowiskowych.

DUŻA ELASTYCZNOŚĆ

Centrala Protec charakteryzuje się dużą elastycznością w zakresie podłączenia dodatkowych elementów pętlowych. Na pętli dozorowej mogą być montowane ręczne ostrze gacze pożarowe, adresowalne sygnalizatory akustyczne zasilane z pętli, różnego rodzaju detektory, w tym adresowalne czujki liniowe i/lub czujki zasysające, oraz moduły.

Istnieje również możliwość bezpośredniego podłączenia do pętli dozorowej adresowalnego, pętlowego wyświetlacza LCD. Wszystkie elementy systemu Protec są podpięte do centrali za pomocą przewodu pętlowego, dzięki czemu rozwiązanie pozwala znacząco obniżyć koszty okablowania. Jednocześnie poprzez możliwość wykorzystania sygnalizatorów akustycznych wbudowanych w czujkę można zmniejszyć liczbę osobnych sygnalizatorów pętlowych, przy zachowaniu identycznego natężenia dźwięku.

BEZPIECZNA SIEĆ

Sieć systemu centrali Protec 6400 tworzą rozproszone po obiekcie panele kontroli i wyświetlania (6400/DCN), panele obsługi pętli (6400/LPN) oraz ich różne konfiguracje np. 6400/DCN/PLN w jednej obudowie. Połączenie ich w pętle i użycie protokołu komunikacyjnego RS485 pozwala mieć pewność, że żadne pojedyncze uszkodzenie nie spowoduje wstrzymania pracy systemu.

Rys. 1. System sygnalizacji pożarowej Protec 6100

Rys. 2. System sygnalizacji pożarowej Protec 6400

Sprawność działania sieci paneli zapewnia również przesyłanie pomiędzy nimi bieżących informacji systemowych. Można zobaczyć je w każdym panelu (6400/DCN). Dla zwiększenia bezpieczeństwa panele (6400/DCN i 6400/LPN) przechowują zaprogramowaną konfigurację systemu. Każdy z nich (6400/DCN) umożliwia także sterowanie i konfigurację całej sieci, bez potrzeby wyznaczenia jednego panelu głównego. Połączenia sieciowe mogą być realizowane za pomocą przewodów miedzianych lub światłowodów.

INTEGRALNOŚĆ SYSTEMU I ZWIĘKSZONA EFEKTYWNOŚĆ

Panele umieszcza się, uwzględniając strukturę obiektu oraz łatwość ułożenia okablowania. Dzięki temu pętle oraz linie sygnalizatorów są krótsze, bo podłączone do lokalnie zamocowanego panelu (6400/LPN). Takie rozwiązanie pozwala uniknąć prowadzenia wszystkich przewodów systemu do jednego centralnie położonego miejsca. Tym samym zwiększa się integralność i sprawność działania całego układu, ponie waż pojedyncze zdarzenie na pętli spowoduje problemy w niewielkiej części systemu.


6000PLUS/HT - interaktywna, adresowalna czujka ciepła
Wyposażona jest w półprzewodnik charakteryzujący się niską barierą reakcji na energię termiczną, reagujący szybko na wszelkie zmiany temperatury

6000PLUS/OP - interaktywna, adresowalna, optyczna czujka dymu
Gwarantuje wysoką wydajność i szybkie wykrywanie pożaru, przy wykorzystaniu rozproszonej wiązki światła
6000PLUS/OPHT - interaktywna, adresowalna czujka optyczno-termiczna
Wysoce wydajna czujka, będąca połączeniem dwóch współpracujących ze sobą detektorów
6000PLUS/OPHTCO - interaktywna, adresowalna czujka optyczno-termiczna z detektorem CO
Wysoce wydajna, mająca dodatkowy detektor tlenku węgla
6000/MCP - adresowalny, ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP)
W standardzie ma plastikową szybę
6000/SSR2 - adresowalny sygnalizator akustyczny
Zasilany z pętli, charakteryzuje się niskim poborem prądu. Można go dowolnie konfigurować
Cirrus Pro - czujka konwencjonalna
do bardzo wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego. Charakteryzuje się dużą odpornością na fałszywe alarmy powodowane przez kurz, opary, skroplenia, wilgoć, przepływ powietrza czy zmiany temperaturowe. Możliwość wykorzystania jej jako urządzenie pętlowe przez użycie dodatkowej karty adresowej

DUŻA ELASTYCZNOŚĆ

Rozproszona natura systemu Protec 6400 pozwala rozbudowywać go przez dodanie paneli obsługi pętli (6400/LPN). Każda z czterech pętli umożliwia przyłączenie do 127 interaktywnych, adresowalnych urządzeń Protec Algo-Tec 6400, co daje łącznie 508 adresowalnych urządzeń na jeden panel (6400/LPN). Przy maksymalnym wykorzystaniu 99 paneli pojemność sieci to ponad 50 000 urządzeń. Jeżeli ta liczba okaże się za mała, można stworzyć drugą sieć i połączyć je ze sobą.

KONFIGURACJA

System programuje się na miejscu przy użyciu oprogramowania komputerowego. Dane konfiguracyjne można pobrać z dowolnego panelu 6400/DCN za pośrednictwem wbudowanego portu RS232 i rozesłać siecią systemu Protec 6400. Taka metoda programowania nie tylko skraca czas konfiguracji na obiekcie, ale także pozwala tworzyć kopie bezpieczeństwa systemu.

D+H Polska
www.dhpolska.pl

Zobacz również