PRZEMYSŁ I ZASTOSOWANIA BUDYNKOWE

Zastosowania sygnalizatorów w Polsce i w innych krajach europejskich są podobne, przy czym można tu wyróżnić kilka kluczowych branż (rys. 1). Do takich należy przemysł, gdzie zakres wykorzystania sygnalizatorów jest bardzo szeroki. Ich aplikacje dotyczą m.in. maszyn oraz instalacji technologicznych, gdzie elementy te służą do wskazywania stanu pracy, informowania i ostrzegania obsługi, a także różnorodnych podnośników, automatycznych bram przemysłowych, urządzeń mobilnych i zastosowań zewnętrznych. W tych przypadkach odbiorcami są zarówno klienci końcowi (zakłady przemysłowe), jak też producenci maszyn i integratorzy systemów.

 
Rys. 1 Obszary najczęstszego wykorzystania przez polskich odbiorców urządzeń sygnalizacyjnych

Drugą z najpopularniejszych grup zastosowań tworzą te związane z infrastrukturą oraz budynkami. Dotyczy to zarówno wykorzystania sygnalizatorów w obiektach komercyjnych, w halach magazynowych, jak też w obiektach infrastrukturalnych (np. kolejowe, drogowe) i innych, gdzie istnieją wymogi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa p.poż. oraz informowania. Po gorszym 2018 roku ponownie wysoko sklasyfikowana została branża retail, która dotyczy zastosowań w sklepach, magazynach, itp. Pozostałe zawarte w statystyce rynki dotyczą przede wszystkim aplikacji powiązanych z transportem – pojazdami, w tym wersjami specjalnymi, lotnictwem i branżą morską, a także zastosowaniami wojskowymi. W tych przypadkach można mówić o szybkim wzroście wymogów dotyczących sygnalizatorów wraz ze specjalizacją aplikacji.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium