CO W PRZYSZŁOŚCI?

Zastosowania sygnalizatorów są dosyć niezmienne, co potwierdza zestawienie przyszłych perspektywicznych sektorów (rys. 5). Prezentowane tu wyniki są analogiczne do tych w poprzednio publikowanych w APA raportach – na czele wymienianych branż znalazł się ponownie przemysł produkcyjny, ze szczególnym uwzględnieniem branż: maszynowej, motoryzacyjnej oraz spożywczej. Dotyczy to zarówno wykorzystania sygnalizatorów w nowych instalacjach, ich zakupów na potrzeby modernizacyjne, jak też użycia związanego z utrzymaniem ruchu.

Dostawcy sygnalizatorów będą szukali swoich klientów również w sektorach związanych z budownictwem, logistyką/magazynami, w branży retail oraz energetyce. Można podsumować, że pod względem aplikacyjnym nie ma co spodziewać się zmian, a rozwój rynku określała będzie ogólna koniunktura w gospodarce i pochodna jej sytuacja w przemyśle.

 

 

Źródłem wszystkich danych przedstawionych w tabelach oraz na wykresach są wyniki uzyskane w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród działających w Polsce dostawców sygnalizatorów świetlnych i dźwiękowych.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium