Nowy modułowy przekaźnik bezpieczeństwa myPNOZ firmy Pilz

| Technika

Najnowsze rozwiązanie firmy Pilz miało światową premierę 9 lutego 2021 r. i cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród klientów z całego globu. Choć sama koncepcja przekaźnika bezpieczeństwa jest znana od kilkudziesięciu lat, to podejście oferowane przy produkcie myPNOZ stanowi swego rodzaju nowość.

Nowy modułowy przekaźnik bezpieczeństwa myPNOZ firmy Pilz

Pod hasłem myPNOZ nie kryje się pojedynczy przekaźnik, a cały zestaw przekaźników, które dobierane są za każdym razem indywidualnie do potrzeb klienta oraz specyfiki funkcji bezpieczeństwa, jakie użytkownik chce zrealizować na konstruowanej lub modyfikowanej maszynie.

Przekaźnik myPNOZ ma modułową konstrukcję. Głównym elementem jest moduł head, do którego dołączone są dodatkowe moduły I/O, realizujące określone funkcje bezpieczeństwa. W swojej obecnej wersji przekaźnik jest w stanie realizować obsługę wyłączników awaryjnych E-Stop, monitoring drzwi, kurtyn bezpieczeństwa, sterowania oburącz w klasie III A/III C czy funkcji logicznych OR/AND. Dodatkowo obszary bezpieczeństwa można pogrupować w strefy i zróżnicować reakcję poszczególnych elementów wyjściowych na sygnały wejściowe. myPNOZ idealnie sprawdzi się przy realizacji do szesnastu funkcji bezpieczeństwa, przy czym w takiej konfiguracji umożliwia zaprojektowanie do ośmiu stref bezpieczeństwa. Cały proces doboru odpowiednich modułów czy kompletnego rozwiązania wspierany jest przez narzędzie programowe myPNOZ Creator, dostępne dla użytkownika z poziomu strony internetowej www.pilz.pl.

myPNOZ Creator: łatwość działania

Największą zaletą podejścia do bezpieczeństwa przy wykorzystaniu przekaźnika myPNOZ jest prostota doboru rozwiązania. Użytkownik, korzystając z myPNOZ Creator, nie musi już dziś przeglądać katalogów, zastanawiać się, czy dobrze wyspecyfikował poszczególne moduły realizujące daną funkcję bezpieczeństwa, ani czekać na potwierdzenie konfiguracji przez pomoc techniczną producenta komponentów. Jeżeli wie, w jaki sposób chce zabezpieczyć maszynę i jakie funkcje bezpieczeństwa mają być na niej monitorowane, to w kilku krokach dobierze odpowiedni sprzęt i przeprowadzi symulację działania. Wszystkie operacje wykonywane w myPNOZ Creator są intuicyjne i nie wymagają umiejętności programowania. Dodatkowo narzędzie to zapewnia opcję wygenerowania dokumentu PDF, w którym oprócz opisu konfiguracji i nastaw konkretnych modułów (np. opóźnienie załączenia wyjścia) można zobaczyć, jak podłączyć elektrycznie moduły lub sprawdzić tabelę stanów wejść/wyjść.

Po zakończeniu procesu doboru modułów i ich konfiguracji myPNOZ Creator generuje unikalny kod konfiguracji, w którym zapisane są wszystkie informacje specyfikujące dany zestaw. Dodatkową zaletą ułatwiającą proces zamawiania jest bezpośrednie podłączenie myPNOZ Creator do sklepu internetowego Pilz, gdzie za pomocą kilku kliknięć można automatycznie przesłać zamówienie. Kod konfiguracji rozwiązania da się również zapisać, by – bazując na nim – móc w przyszłości odtworzyć identyczną konfigurację zestawu myPNOZ.

Oprócz wykorzystania zestawu przekaźników myPNOZ istnieje również możliwość zakupu pojedynczych modułów, co zapewnia maksymalną elastyczność w przypadku zamówień na wymianę, podczas rozbudowy istniejących systemów lub zamawiania większej liczby modułów.

Po przesłaniu zamówienia, korzystając z myPNOZ Creatora (lub inną tradycyjną metodą), zestaw jest montowany w siedzibie firmy Pilz, następnie testowany i dostarczany do klienta, gotowy do montażu. Klient otrzymuje zatem produkt, który jest zaprojektowany przez niego samego, a dodatkowo sprawdzony przez dostawcę, co potwierdza odpowiedni dokument.

Zmiana konfiguracji w przypadku zaistnienia takiej potrzeby (np. zmiana opóźnienia na wyjściu) jest szybka i łatwa, gdyż moduł head wyposażono w przełącznik, który w położeniu "Conf" pozwala procesorowi na zapamiętanie i zapisanie nowych nastaw. Ta sama operacja umożliwia również nie tylko zmianę czasu opóźnienia, ale także rozbudowanie całego zestawu myPNOZ o dodatkowe moduły – tak, aby obsłużyć dodatkowe urządzenia czy funkcje (np. monitoring położenia osłony czy instalacja dodatkowej kurtyny bezpieczeństwa).

Moduł główny (17,5 mm)

 • Wyposażony zasilacz 24 VDC dla wszystkich modułów rozszerzeń
 • Zawiera funkcję bezpieczeństwa wyższego poziomu (np. zatrzymanie awaryjne), która oddziałuje na wszystkie obwody wyjściowe w obrębie myPNOZ

Moduły wyjściowe (17,5 mm)

 • Dostępne z wyjściami przekaźnikowymi lub półprzewodnikowymi oraz w wersji z opóźnieniem
 • Nowa strefa bezpieczeństwa jest tworzona, jeśli za modułem wyjściowym znajduje się moduł wejściowy

Moduły wejściowe (12,5 mm)

 • Monitorowanie dwóch wejść bezpieczeństwa z połączeniem AND lub OR
 • Dostępne opcje monitorowania sterowania dwuręcznego IIIA lub IIIC (połączenie AND)
 • Logiczne połączenie AND z funkcją wyższego poziomu bezpieczeństwa w module głównym
 • Każdy moduł wejściowy oddziałuje na następny moduł wyjściowy
 • W module wejściowym wejścia bezpieczeństwa z połączeniem OR mają zawsze połączenie AND z innymi wejściami bezpieczeństwa w strefie bezpieczeństwa

Moduły wejściowo-wyjściowe (17,5 mm)

 • Monitorowanie pojedynczego wejścia bezpieczeństwa
 • Dostępne z wyjściami przekaźnikowymi lub półprzewodnikowymi oraz w wersji z opóźnieniem

Coś więcej niż dotąd

Przekaźnik myPNOZ to zatem nie tylko sam produkt, ale zupełnie nowe, elastyczne rozwiązanie w dziedzinie przekaźników bezpieczeństwa. Proste oprogramowanie pozwala na skompletowanie sprzętu w postaci spersonalizowanego przekaźnika, który w pełni zrealizuje wymagania użytkownika w zakresie bezpieczeństwa maszynowego. Użytkownik wybiera potrzebne funkcje, a oprogramowanie dobiera odpowiedni sprzęt, co powoduje, że klient rzeczywiście płaci tylko za te funkcje, których faktycznie potrzebuje – co nie zawsze jest regułą choćby w przypadku prostych przekaźników programowalnych.

Konfigurację można też przed złożeniem zamówienia przetestować dzięki funkcji symulacji. Bezpośrednie połączenie do sklepu internetowego pozwala na szybką realizację zamówienia dobranego zestawu myPNOZ i pozwala uniknąć niepotrzebnych błędów. Każdy przekaźnik jest indywidualnie konfigurowany, a po testach klient otrzymuje gotowy do montażu produkt, niewymagający już żadnych dodatkowych konfiguracji czy programowania.

 

Pilz Polska
tel. 22 884 71 00
info@pilz.pl
www.pilz.pl