HARTING har-flex oznacza jakość

| Automaticon 2013 Artykuły

Obszar zastosowań technologii informacyjnych powiększył się w ostatnich latach o środowisko przemysłowe. Sterowniki, urządzenia pomiarowe i monitorujące oraz systemy przetwarzania danych utorowały sobie drogę do szeregu zastosowań w przemyśle. Urządzenia te ściślej współpracują z maszynami, co dotyczy również złączy, które stanowią nieodzowny element wielu systemów.

HARTING har-flex oznacza jakość

Do tego typu zastosowań firma HARTING oferuje złącza har-flex. W swoim akredytowanym laboratorium testuje ona wszelkie produkty z tej rodziny zgodnie z wszystkimi obowiązującymi standardami, również tymi, które mają zastosowanie w przypadku testów złączy według DIN 41612. Wiadomo, że kompaktowe wymiary złączy har-flex stanowią duże wyzwanie - mimo tego złącza okazały się rynkowym i technicznym sukcesem.

Linia produktowa har-flex wykazuje znakomitą odporność na wibracje i wstrząsy - potwierdzoną poprzez testy niezawodności podczas pracy w pobliżu ciężkich maszyn. Podczas testów złącze poddane było sinusoidalnym oscylacjom z przyśpieszeniem do 20 g oraz pojedynczym wstrząsom o przyśpieszeniach do 50 g. Nie wystąpiła przy tym przerwa w styku dłuższa niż 1 μs.

Złącza charakteryzują się wysoką stabilnością mechaniczną przy docisku poprzecznym, dzięki czemu osadzenie złącza na płytkach jest pewne. Jakość styku, która jest kluczowa dla oceny złącza, została zbadana podczas wykonywania cykli łączeniowych. Złącza męskie oraz żeńskie łączono i rozłączano 250 razy. Kolejne 250 cykli wykonano po 10-dniowym przetrzymywaniu złącza w wysokokorozyjnej, stężonej mieszaninie gazowej.

Nie odnotowano istotnego wzrostu rezystancji podczas tego rodzaju testu. Wysoką jakość w przypadku złączy har-flex osiągnięto przez skuteczne powleczenie kontaktów. Bardzo gładka powierzchnia kontaktów zapewnia niskie zużycie podczas dokonywania cykli łączeniowych, a warstwa powłoki jest zabezpieczona.

HARTING osiągnął duży stopień gładkości powierzchni dzięki specjalnej metodzie wytłaczania, która daje jednoczesne zaokrąglanie i wygładzanie powierzchni kontaktu. Również testy wykazują, że złącza rodziny har-flex dobrze nadają się do zastosowań przemysłowych.

W testach badano wytrzymałość elektryczną pod obciążeniem prądowym i cieplnym (tysiąc godzin w temp. 70°C), wykonano również testy w warunkach dużej wilgotności i przy zmianach temperatury. We wszystkich tych badaniach złącze wykazywało dobrą odporność w porównaniu z podobnymi produktami konkurencyjnymi.

HARTING Polska Sp. z o.o.
www.harting.pl