Bosch Rexroth podsumowuje zeszły rok na rynku

| Gospodarka Artykuły

Pod koniec maja przedstawiciele firmy Bosch Rexroth poinformowali o jej wynikach finansowych za 2012 rok, przedstawiając również zrealizowane inwestycje oraz plany biznesowe na kolejne miesiące. Miniony okres, pomimo nienajlepszej koniunktury na rynku, okazał się być czasem wzrostu obrotów firmy w stosunku do poprzedniego, bardzo dobrego roku.

Bosch Rexroth podsumowuje zeszły rok na rynku

Wyzwania, ale też rekordy

Piotr Macerszmidt, prezes zarządu Bosch Rexroth w Polsce, podczas wystąpienia na konferencji

Rok 2012 nie był globalnie rokiem łatwym dla firm z sektora przemysłowego, tym niemniej firma Bosch Rexroth zakończyła go wzrostem obrotów w stosunku do roku 2011 - rozpoczął swoje wystąpienie podczas konferencji prasowej Piotr Macerszmidt, prezes zarządu firmy w Polsce. Miniony rok cechowała duża regionalna zmienność koniunktury produkcji maszyn - o ile przykładowo w USA nastąpiły duże wzrosty, o tyle w Chinach rynek produkcji koparek skurczył się prawie dwukrotnie. W Europie prawie we wszystkich krajach produkcja przemysłowa prawie wszystkich krajach europejskich pogrążyła się w recesji - kontynuował swoje wystąpienie prezes.

Skutkiem powyższego zmniejszyły się zamówienia w firmach przemysłowych, co też potwierdzają wyniki odnotowywane przez firmę Bosch Rexroth. Porównując pierwszy i ostatni kwartał 2012 roku zamówienia w przedsiębiorstwie zmniejszyły się o 28%, a w skali rok do roku była zmiana niewiele mniejsza. Firma osiągnęła jednak dobre wyniki sprzedaży - ta ostatnio wyniosłą globalnie ponad 6,5 mld euro, co stanowi wzrost o 1,5% w stosunku do 2011 roku. Z drugiej strony, co również przyznali jej przedstawiciele, na kolejne miesiące na rynku trzeba patrzeć z ostrożnością i spodziewać się można raczej stagnacji niż wzrostów.

Globalne inwestycje

Bosch Rexroth zainwestował w zeszłym roku ponad 370 mln euro w badania i rozwój - o 1/5 więcej, niż rok wcześniej. Wiele z działań R&D zogniskowanych było na rozwoju produktów i technologii sprzyjających energooszczędności, zmniejszenia emisji substancji oraz pozwalających na zredukowanie wszystkich kosztów obsługi maszyn. To obecnie jedne z głównych potrzeb ze strony klientów przemysłowych, przez co konieczne staje się zapewnienie oferty odpowiednich produktów.

Jeżeli chodzi o inwestycje w zaplecze produkcyjne, to te największe dotyczyły Chin, gdzie otwarto zakład zatrudniający 1200 pracowników. Firma rozpoczęła również budowę fabryki w Indiach, zwiększyła też moce produkcyjne w USA. W Europie zmodernizowanych zostało kilka fabryk, a łączna suma inwestycji przekroczyła 300 mln euro.

Działalność w Polsce

Sytuacja na lokalnym rynku produkcji maszyn i urządzeń była, z perspektywy firmy, podobna do tej, jak w pozostałych krajach europejskich. W 2012 roku miało miejsce spowolnienie i zmniejszenie się liczby zamówień w stosunku do stanu z roku wcześniej. W tym czasie w Polsce Bosch Rexroth odnotował wzrost sprzedaży o 6,1% (do poziomu około 133 mln zł), przy czym zrealizowane zostały projekty m.in. w energetyce, branży maszyn górniczych, przemyśle transportowym i sektorze infrastrukturalnym. Firma zatrudnia lokalnie 138 osób, które obsługują poprzez 7 biur regionalnych około 3 tys. klientów.

Przykładowe wdrożenia wykonane w ostatnim czasie przez firmę Bosch Rexroth - system sterowania i napędu ramp w terminalu cargo Kłajpeda oraz zapadnia fosy orkiestry w Europejskim Centrum Muzyki w Lusławicach (fot. Bosch)

Rozwój fabryki we Wrocławiu

Spotkanie było również okazją do omówienia sytuacji w fabryce firmy Robert Bosch we Wrocławiu, gdzie wytwarzane są komponenty do samochodowych systemów hamulcowych. W zeszłym roku produkcja układów wspomagania hamowania wzrosła o 18%, tj. do 1,3 mln sztuk, wzrósł też popyt na drugą z grup produkowanych wyrobów - korektory siły hamowania. W bieżącym roku planowane jest dalsze zwiększanie wolumenu produkcyjnego, w tym rozpoczęcie wytwarzania kilkunastu nowych elementów do różnych modeli samochodów (wśród nich będą układy wspomagania hamowania wykonane z aluminium).

W zeszłym roku miała również miejsce reorganizacja przez Grupę Bosch części biznesu produkującego hamulce, czego skutkiem fabryka we Wrocławiu podzielona została na dwie jednostki: Robert Bosch i Foundation Brakes Poland, a następnie ta ostatnia sprzedana, a jej 500 pracowników przeniesionych do części Foundation Brakes. Pozostała część zakładu została jednocześnie zintegrowana z działem branżowym firmy Bosch - Chassis System Control.

W zeszłym roku uruchomiono również inicjatywę Lean Production oraz nawiązano współpracę z Politechniką Wrocławską. W ramach tej ostatniej firma z jednej strony wykorzystywała będzie laboratoria politechniki, z drugiej zaś oferowała studentom praktyki oraz możliwość wspólnego tworzenia prac magisterskich.

Zbigniew Piątek

Zobacz również