Powstanie największy w Europie living lab, czyli Kampus Nowych Technologii Politechniki Warszawskiej

| Gospodarka Artykuły

Już za dwa lata Kampus Nowych Technologii, czyli największy w Europie kompleks typu living lab, zafunkcjonuje jako kawałek prawdziwego miasta, gdzie w skali rzeczywistej mieszkańcy, naukowcy i przedsiębiorcy wspólnie tworzą, testują i udoskonalają technologie z branży smart living. Projekt budowy nowoczesnej infrastruktury "żywego laboratorium" otrzymał właśnie dofinansowanie ze środków unijnych. Obiekty, których otwarcie planowane jest na rok 2020, powstaną w sąsiedztwie warszawskiego Pola Mokotowskiego. Projekty w metodologii living lab od lat realizowane są w Barcelonie, Berlinie czy Kopenhadze.

Powstanie największy w Europie living lab, czyli Kampus Nowych Technologii Politechniki Warszawskiej

Kampus Nowych Technologii to living lab największy w Europie

Rośliny klimatyzujące pomieszczenia, oświetlenie dostosowujące się do zwyczajów lokatorów mieszkania, wentylacja, która automatycznie dopasowuje temperaturę do naszego samopoczucia czy przedszkole, w którym czujniki monitorują poziom bakterii i sygnalizują to rodzicom - to nie futurystyczna wizja. Warszawski Kampus Nowych Technologii będzie wyjątkowy ze względu na skalę przedsięwzięcia i wynikającą z niej możliwość zintegrowania w jednym "żywym laboratorium" kompleksowych rozwiązań dedykowanych życiu mieszkańca i pracownika nowoczesnego miasta - smart living.

Kompleks będzie obejmował kilkanaście budynków oraz przestrzenie publiczne - wszystko zlokalizowane na rewitalizowanych terenach Politechniki Warszawskiej oraz w podwarszawskim Zamieniu. Łączna powierzchnia użytkowa projektu to ponad 300 tys. m². Liderem przedsięwzięcia jest Politechnika Warszawska, operatorem - firma Pro Development, a uczestniczy w nim także Samsung, PGE, Somfy, Nowy Styl Group oraz ML System.

W KNT będą wypracowywane rozwiązania w pięciu obszarach z dziedziny Smart Living:

  • inteligentne miasto (Smart City),
  • inteligentny budynek (Smart Building),
  • inteligentny dom (Smart Home),
  • przemysł 4.0 (Industry 4.0),
  • zmiany społeczne.

- Kampus Nowych Technologii to milowy krok w realizacji polityki przekształcenia Politechniki Warszawskiej w uniwersytet badawczy zgodnie z programem "uczelnia 2.0". Po raz pierwszy w jednej otwartej przestrzeni miejskiej zostaną zintegrowani i skłonieni do współdziałania mieszkańcy, naukowcy, studenci, przedsiębiorstwa i samorządy - mówił Łukasz Madej z Pro Development.

Z infrastruktury Kampusu Nowych Technologii będzie mogło korzystać jednocześnie ok. 100 przedsiębiorców oraz firm realizujących łącznie 70 projektów badawczo-rozwojowych. Przewiduje się, iż rocznie komercjalizowanych tu będzie ok. 10 wyników badań oraz po tyle samo zgłoszeń patentowych i wzorów przemysłowych.

Warszawski Kampus Nowych Technologii zaoferuje m.in. całkowicie oczujnikowane i naszpikowane innymi wysokimi technologiami budynki z mieszkaniami, biurami, sklepami, usługami, salami co-workingowymi, strefami spotkań nieformalnych, korytarzami, parkingami, windami i wszystkim tym, co wiąże się z codziennym życiem, pracą i odpoczynkiem w mieście. Już dziś przedsiębiorstwa są zainteresowane testowaniem w tych obiektach np. zasilania energią z paneli z kropek kwantowych, bioklimatycznych fasad, które sterują temperaturą, oświetleniem i wentylacją, ale także np. tzw. inteligentnych mebli, rozwiązań z zakresu telemedycyny czy edukacji integracyjnej. Ponadto w warszawskim living labie znajdą się - również opomiarowane i służące do testów - otwarte przestrzenie publiczne, w tym place, ulice, w pełni zautomatyzowane parkingi, miejsca wypoczynkowe, a także systemy rowerowe, bezpieczeństwa czy komfortu przebywania. Dopełnieniem living labu Kampusu Nowych Technologii będą najwyższej klasy clean roomy do prototypowej produkcji np. tzw. inteligentnych mebli czy "aktywnych" urządzeń AGD.

W prace nad strategią i agendą badawczą Kampusu Nowych Technologii zaangażowanych jest obecnie 62 naukowców z 9 wydziałów Politechniki Warszawskiej, a oprócz tego zespoły Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii oraz Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT. Brało w nich udział również blisko 100 ekspertów z działów R&D czołowych firm technologicznych uczestniczących w przedsięwzięciu. Projekt przygotowywany jest od 2015 r. W tym czasie 25-osobowy zespół przebadał 15 najlepszych parków technologicznych w Polsce i na świecie, przeprowadził wywiady i warsztaty z międzynarodowymi ekspertami od living labów m.in. z uniwersytetów: Cambridge, Harvard, Technopolis, przedstawicielami rządu, regionu, biznesu, w tym z potencjalnymi partnerami technologicznymi, a także organizacjami pozarządowymi.

Kampus Nowych Technologii to pierwszy projekt Politechniki Warszawskiej z udziałem biznesu

Przedsięwzięcie wymaga nie tylko potencjału badawczego Politechniki Warszawskiej, ale także nowego podejścia do zarządzania projektem i znalezienia źródeł finansowania. Po raz pierwszy uczelnia realizuje projekt badawczo-rozwojowy w partnerstwie publiczno-prywatnym z podmiotami spoza sektora finansów publicznych. Partnerem biznesowym Politechniki Warszawskiej jest spółka Pro Development. Stworzyła ona autorską metodę projektowania, budowania oraz zarządzania przestrzeniami optymalnymi dla rozwoju innowacji wykorzystującą mieszane funkcje i angażującą wszystkie grupy beneficjentów takiego środowiska. W konsorcjum uczestniczy także Willson & Brown, globalna firma technologiczna z 6 centrami badawczo-rozwojowymi i zakładami produkcyjnymi na trzech kontynentach. Wkład finansowy konsorcjantów w realizację Kampusu Nowych Technologii to prawie 40 milionów złotych. Wnoszą oni do projektu także własność działek, na których powstanie living lab w Zamieniu pod Warszawą.

Na etapie opracowywania agendy badawczej Kampusu Nowych Technologii w projekt zaangażowało się również 11 innych partnerów biznesowych. Są oni zainteresowani pracą nad innowacyjnymi projektami technologicznymi w inteligentnych specjalizacjach, jak smart city, smart building, smart home i factory 4.0.

źródło: Kampus+ Cezamat