Orlen i Lotos na drodze do największej fuzji roku

| Gospodarka Artykuły

Dzięki podpisaniu listu intencyjnego w sprawie połączenia płockiego koncernu PKN Orlen z Grupą Lotos w bieżącym roku dojść może do potężnej fuzji i powstania paliwowo-petrochemicznego potentata zdolnego do lepszego konkurowania na rynku międzynarodowym i odpornego na rynkowe wahania. Zgodnie z dokumentem podpisanym 27 lutego PKN Orlen przejmie od akcjonariuszy, w szczególności od Skarbu Państwa, minimum 53% udziału w kapitale zakładowym Lotosu.

Orlen i Lotos na drodze do największej fuzji roku

Koncepcja połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos obecna jest w sferze gospodarczej od kilkunastu lat. Podpisanie listu intencyjnego stanowi przejście od trwającej wiele lat fazy planów do ich realizacji. Harmonogram i szczegółowe zasady przeprowadzenia transakcji będą obecnie wypracowywane. By możliwe było dokonanie koncentracji, wymagane jest m.in. uzyskanie zgód korporacyjnych oraz akceptacji odpowiednich organów ochrony konkurencji. Zdaniem Orlenu może to potrwać nawet pół roku.

Aktualnie Skarb Państwa jest właścicielem 53,19% akcji Grupy Lotos. Wśród wszystkich akcjonariuszy Lotosu oprócz Skarbu Państwa nie ma innych, którzy posiadaliby powyżej 5% udziałów gdańskiej spółki.

źródło: WNP