Przyszłość rynku automatyki w górnictwie

| Gospodarka Artykuły

Według Allied Market Research wartość globalnego rynku automatyki w górnictwie zwiększy się z około 2 mld dolarów w 2016 roku do prawie 4 mld dolarów w roku 2023, co będzie oznaczać średni wzrost roczny na poziomie blisko 8%. Przyczyni się do tego kilka czynników, w tym między innymi zaostrzające się wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa górników.

Przyszłość rynku automatyki w górnictwie

Pracujący przy wydobyciu surowców w swojej codziennej pracy narażeni są na wiele niebezpieczeństw - na przykład kontakt z trującymi gazami oraz warunki generalnie uciążliwe dla zdrowia. Dzięki postępującej automatyzacji górnictwa ludzie będą mogli coraz mniej czasu spędzać pod ziemią, a zadania tam wykonywane będą realizowane szybciej, co przełoży się na wzrost efektywności oraz zmniejszenie kosztów wydobycia.

Głównym czynnikiem hamującym rozwój tego rynku będzie z kolei coraz silniej odczuwalny brak wykwalifikowanych pracowników, którzy będą w stanie obsłużyć zautomatyzowane kopalnie.

W 2016 roku największy popyt na rozwiązania automatyki dla branży górniczej odnotowano w regionie Azji i Pacyfiku, którego udział w całym rynku przekroczył 31%. Przewiduje się, że w okresie objętym analizą region ten utrzyma pozycję lidera.