Rynek inteligentnych budynków - prawie 43 mld dolarów w 2024 roku

| Gospodarka Artykuły

Według Allied Market Research wartość światowego rynku inteligentnych budynków zwiększy się z 12 mld dolarów w roku 2017 do prawie 43 mld dolarów w 2024, co będzie oznaczać średni coroczny wzrost o prawie 20%. Na tak szybkie tempo wpłynie kilka czynników. Wśród najważniejszych należy wymienić: tendencję do poprawy efektywności energetycznej budynków, rosnący popyt na systemy automatyki i sterowania, wprowadzanie standardów oraz regulacji, które dotyczą inteligentnych budynków oraz rozwój Internetu Rzeczy.

Rynek inteligentnych budynków - prawie 43 mld dolarów w 2024 roku

Do głównych czynników, które będą hamować rozwój rynku budynków inteligentnych, zalicza się z kolei duży koszt początkowy inwestycji oraz trudności w realizacji spowodowane brakiem interoperacyjności pomiędzy różnymi systemami i ich komponentami.

W 2017 roku głównym segmentem rynku inteligentnych budynków były systemy bezpieczeństwa. Chociaż w przyszłości nie ulegnie to zmianie, największy wzrost spodziewany jest w dziedzinie systemów zarządzania energią. W zeszłym roku główny udział miała w nim Europa. W kolejnych latach najszybciej - o 23% co roku - rynek ten będzie wzrastał w rejonie Azji i Pacyfiku.