Alphabet przedstawił projekt inteligentnej dzielnicy Toronto

| Gospodarka Aktualności

Firma Alphabet Inc. opublikowała szczegółowe informacje dotyczące proponowanej transformacji niewielkiego obszaru kanadyjskiego Toronto i rowinięcia tam infrastruktury tworzącej inteligentne miasto. Obszar ten określany jest jako IDEA District - Innovative Design and Economic Acceleration District. Dokumentacja projektu zawiera łącznie 1500 stron. W pierwszej i drugiej fazie rozwijane mają być dzielnice Quayside o powierzchni 12 akrów i Villiers West o powierzchni 19 akrów. Pozostała część IDEA District obejmie 159 akrów.

Alphabet przedstawił projekt inteligentnej dzielnicy Toronto

Inwestycje w Quayside i Villiers West mają kosztować 3,9 mld dolarów kanadyjskich. Należąca do Alphabetu jednostka Sidewalk Labs, wraz z lokalnymi partnerami, planuje zainwestować 900 mln CAD. Ponadto Sidewalk deklaruje możliwość zainwestowania dodatkowych 1,3 mld CAD, by zachęcić inne podmioty do zebrania całej kwoty 38 mld dolarów kanadyjskich, niezbędnej do pełnego pokrycia kosztów realizacji projektu infrastruktury i nieruchomości w ramach IDEA District.

Dzięki zastosowaniu nowych technologii dzielnica Quayside emitowałaby o 85% mniej gazów cieplarnianych w porównaniu z centrum Toronto, natomiast rozwój IDEA District na pełną skalę zapewni emisję mniejszą o 89%. Realizacja projektów obejmujących energooszczędne budynki mieszkalne, obiekty przekształcające odpady organiczne w biogaz oraz czyste sieci ciepłownicze i systemy klimatyzacyjne ma być rozłożona w czasie i prowadzona wieloetapowo.

Projekt inteligentnego miasta obejmie rozbudowę miejskiej kolei łączącej obszar metropolitalny (Greater Toronto Area) z nabrzeżem oraz utworzenie centrum logistycznego dla transportu towarów. Realizacja projektu lekkiej kolei miejskiej mogłaby zostać przyspieszona dzięki środkom w wysokości 400 mln CAD w ramach opcjonalnego finansowania kredytowego oraz opłaty za dostarczenie zaawansowanych systemów miejskiej infrastruktury.

źródło: Reuters