Silniki Mercedesa będą w Jaworze powstawać przy udziale energii odnawialnej

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Mercedes zawarł z firmą VSB umowę na odbiór energii odnawialnej, która będzie wykorzystywana przy produkcji silników w powstającej właśnie nowej fabryce w Jaworze. Zakład Mercedesa, który ma rozpocząć produkcję już w przyszłym roku, będzie zasilany przez farmę wiatrową Taczalin.

Silniki Mercedesa będą w Jaworze powstawać przy udziale energii odnawialnej

Niemiecki koncern motoryzacyjny ma zainwestować w polski zakład około 2 mld euro. Połączenie z farmą wiatrową ma zagwarantować inwestorowi stałą cenę energii oraz pozwolić na realizację polityki firmy mającej na celu utrzymywanie określonego udziału energii odnawialnej w całości zużywanej energii.

Umowa Mercedesa i VSB jest pierwszą w Polsce wieloletnią umową typu PPA - Power Purchase Agreement - zawartą przez odbiorcę przemysłowego. Takie umowy między dużymi odbiorcami energii i operatorami OZE stają się coraz częstszym modelem finansowania inwestycji w OZE. Energię ze źródeł odnawialnych odbierają na podstawie umów PPA m.in. tacy giganci, jak Apple, Facebook oraz Google.

Farma wiatrowa Taczalin w pobliżu Legnicy została uruchomiona w 2013 roku. Dwadzieścia dwie turbiny marki Senvion mogą wygenerować łączną moc na poziomie nieco ponad 45 MW.

źródło: gramwzielone.pl