Przyszłość rynku robotów o dużym udźwigu

| Gospodarka Roboty

Według Allied Market Research wartość globalnego rynku robotów o dużym udźwigu zwiększy się z 9,7 mld dolarów w roku 2017 do 13,6 mld dolarów w 2025. Oznaczać to będzie średni wzrost o nieco ponad 4% co roku. Wyróżnia się kilka kategorii tych maszyn w zależności od wagi ładunku. Te o udźwigu 500÷700 kg mają największy udział w całym rynku robotów tego typu, wynoszący w 2017 ponad 5,5 mld dolarów.

Przyszłość rynku robotów o dużym udźwigu

Wynika to z ich stosunkowo niskiej ceny, łatwości konserwacji oraz uniwersalności. W przyszłości zachowają one dominującą pozycję - w 2025 roku wartość ich rynku przekroczy 7,7 mld dolarów.

Mniejszych zysków powinni się spodziewać producenci robotów o bardzo dużym udźwigu, powyżej 3 ton, ze względu na ich niszowe zastosowanie.

Pozytywna jest natomiast prognoza dla segmentu robotów o udźwigu od 1 do 3 ton - zapotrzebowanie na nie napędzą odbiorcy z Azji. Generalnie największy popyt na roboty o dużym udźwigu spodziewany jest w przemyśle motoryzacyjnym, zaś pod względem geograficznym - w rejonie Azji i Pacyfiku.

Zobacz również