Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych wydłużył badanie stopnia wykorzystania robotów przemysłowych w krajowym przemyśle

| Gospodarka Roboty

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych we współpracy z firmą FANUC Polska prowadzi cykliczne badania nad stopniem wykorzystania robotów przemysłowych w krajowym przemyśle. Pierwotnie zbieranie ankiet miało być ukończone przed wakacjami, ale zdecydowano o jego wydłużeniu. W związku z tym przedsiębiorcy nadal mogą wypełnić ankietę dotyczącą robotyzacji produkcji przemysłowej. Ankieta znajduje się pod adresem goo.gl/ngVBLN.

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych wydłużył badanie stopnia wykorzystania robotów przemysłowych w krajowym przemyśle

Zebrane wyniki pozwolą instytutowi na zbadanie jakie jest podejście polskich przedsiębiorstw do wykorzystywania robotów w procesie produkcyjnym. Firmy, które udzielą odpowiedzi, otrzymają opracowane wyniki badania. Zostaną one przedstawione w formie zagregowanej i z zachowaniem anonimowości respondentów.

Ankieta znajduje się pod adresem goo.gl/ngVBLN.

źródło: Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych

Zobacz również