Jak optymalizować procesy produkcyjne?

| Gospodarka Przemysł 4.0

Pod koniec września w Warszawie miała miejsce konferencja IV Polish Manufacturing Excellence Summit, która poświęcona była optymalizacji procesów produkcyjnych. Tematyka wydarzenia dotyczyła w szczególności: wdrażania systemów planowania i zarządzania, zapewniania elastyczności produkcji, zarządzania jakością, procesów ciągłego doskonalenia oraz zagadnień z obszaru Industry 4.0.

Jak optymalizować procesy produkcyjne?