IIC i OPC będą współpracować w celu promowania IIoT

| Gospodarka Przemysł 4.0

Organizacje Industrial Internet Consortium (IIC) oraz OPC Foundation porozumiały się w sprawie współpracy mającej na celu promowanie gospodarki cyfrowej poprzez zapobieganie rynkowemu rozdrobnieniu i harmonizację różnych aspektów przemysłowego Internetu. Zgodnie z umową IIC przekaże Fundacji OPC opracowania zagadnień z zakresu Przemysłowego Internetu Rzeczy, takie jak instrukcje problemowe czy też przypadki użycia związane z IoT i podobnymi rynkami. OPC zaadaptuje je do opracowywanych specyfikacji i udostępni IIC własne dane dotyczące przypadków użycia, w celu zaadaptowania ich w działaniach konsorcjum.

IIC i OPC będą współpracować w celu promowania IIoT

- Formalny związek z Fundacją OPC jest naturalnym rozwiązaniem dla IIC. Standard OPC Unified Architecture jest szeroko stosowany w kilku naszych rozwiązaniach testowych, które generują informacje zwrotne dla organizacji normalizacyjnych. Chętnie sformalizujemy nasze relacje z Fundacją OPC - powiedział dyrektor wykonawczy IIC, dr Richard Soley.

- Fundacja OPC dostrzega znaczenie IIC i bliskiej współpracy między naszymi organizacjami. Członkowie OPC Foundation aktywnie angażują się w liczne inicjatywy i testy w IIC, a obecnie nawiązana współpraca między organizacjami formalizuje nasze relacje - mówił Tom Burke, były prezes OPC Foundation.

źródło: Drives & Controls

Zobacz również