Polskie elektrownie PV dysponują już mocą blisko 500 MW

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Moc instalacji fotowoltaicznych włączonych do polskiego systemu elektroenergetycznego osiągnęła na koniec 2018 roku prawie 490 MW, przy czym potencjał mikroinstalacji wyniósł około 340 MW, a pozostałe 150 MW przypadło na systemy małe i duże. Z danych Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej "Polska PV" gromadzonych we współpracy z redakcją "Globenergia" wynika, że liczba powstających mikroinstalacji fotowoltaicznych w ciągu ostatnich lat wykazuje wyraźny trend wzrostowy. W 2018 roku zbudowano więcej mikroelektrowni PV niż łącznie we wszystkich poprzednich latach.

Polskie elektrownie PV dysponują już mocą blisko 500 MW

Według stowarzyszenia, w polskim systemie elektroenergetycznym pracuje już ponad 55 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych, a w 2018 roku przyłączono przeszło 27 tys. nowych instalacji tego typu o łącznym potencjale przekraczającym 164 MWp. Najwięcej mikroinstalacji PV przybyło w sieciach spółek PGE Dystrybucja i Tauron Dystrybucja. Średni koszt budowy 1 kWp mikroinstalacji fotowoltaicznej wyniósł około 4,35 tys. zł netto, spadając o prawie 500 zł w porównaniu do roku 2017.

źródło: gramwzielone.pl