Pierwszy kwartał roku przynosi rekord w obszarze mikroinstalacji OZE

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Jak poinformowało Ministerstwo Energii, w pierwszym kwartale bieżącego roku w Polsce powstało ponad 11 tys. mikroinstalacji dysponujących łącznie mocą 72 MW. Na koniec marca liczba krajowych mikroinstalacji przekroczyła 65 tys., a ich łączna moc wyniosła przeszło 415 MW. W Polsce już od pewnego czasu mikroinstalacje zdominowane są przez systemy fotowoltaiczne. Dane te oznaczają, że pod względem przyłączeń do sieci nowych mikroinstalacji pierwszy kwartał 2019 r.  okazał się rekordowy.

Pierwszy kwartał roku przynosi rekord w obszarze mikroinstalacji OZE

Z informacji Ministerstwa Energii wynika, że na koniec 2018 roku w Polsce działało 54,2 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 343 MW. W porównaniu do stanu na koniec roku 2017 oznacza to przyrost liczby mikrosystemów OZE aż o 88%. Przyrost liczby mikroinstalacji odnotowany w pierwszym kwartale pozwala przewidywać, że rok 2019 będzie jeszcze lepszy. Dane Polskich Sieci Elektroenergetycznych mówią, że na koniec marca bieżącego roku potencjał wszystkich polskich elektrowni fotowoltaicznych wrósł do 603 MW, z czego w pierwszym kwartale zainstalowano 131,6 MW. Oprócz mikroinstalacji PV, w wyniku przeprowadzonych aukcji budowano przede wszystkim większe, naziemne elektrownie fotowoltaiczne. W pierwszych trzech miesiącach krajowe inwestycje w energetyce odnawialnej zdominował sektor prosumencki, zarówno pod względem ilości oddawanych do użytku instalacji, jak i ich całkowitej mocy.

W całym roku 2018 w Polsce powstało łącznie około 28,36 tys. mikroinstalacji PV o łącznej mocy 173 MW, a w roku 2017 - 12,6 tys. mikroinstalacji o mocy 82 MW.

W ubiegłym roku liderem wśród energetycznych dystrybutorów dołączających do swojej sieci mikroinstalacje była spółka PGE Dystrybucja. Drugie miejsce, pod tym względem, przypadło spółce Tauron Dystrybucja, na pozycji trzeciej znalazła się Energa Operator, a miejsce czwarte zajęła Enea Operator.

źródło: gramwzielone.pl