Grupa RENEX została odznaczona tytułem HIT 2019

| Gospodarka Roboty

Kapituła Projektu Gospodarczo-Samorządowego HIT Regionów doceniła wprowadzenie na rynek robota lutowniczego REECO opracowanego przez Grupę RENEX. Robot ten jest przeznaczony do lutowania elementów przewlekanych na płytach PCB, na automatycznej linii montażowej układów elektronicznych. Odznaczenie tytułem HIT 2019 jest dla Grupy RENEX wyróżnieniem szczególnym, zbiegającym się z 30-leciem działalności.

Grupa RENEX została odznaczona tytułem HIT 2019

Robot lutowniczy Reeco wyposażony jest w transport krawędziowy i automatycznie pozycjonuje formatki/PCB. Dysponuje programowalnym podawaniem spoiwa lutowniczego. Urządzenie wyposażone jest w możliwość pracy z różnymi typami grotów (do wyboru kilkadziesiąt), które utrzymywane są w dobrym stanie dzięki systemowi automatycznego, programowalnego czyszczenia. Komunikacja SMEMA umożliwia pracę kilku urządzeń w linii.

Projekt Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionów jest przedsięwzięciem realizowanym od połowy lat 90, nagradzającym, wyróżniającym i promującym firmy i inne podmioty za ich szczególne osiągnięcia zakresie wytwarzanych produktów, usług oraz dokonań. Oceniane jest przede wszystkim ich nowatorstwo, jakość i rodzaj osiągniętych z ich udziałem korzyści. Uwzględniane są również szeroko rozumiane działania organizacyjne i ekologiczne. HIT Regionów obejmuje obecnie województwo wielkopolskie, lubuskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie.

Kapitułę projektu tworzą najwyższej klasy specjaliści ze sfer gospodarki i samorządu terytorialnego, co gwarantuje obiektywizm przyznawanych wyróżnień. W skład kapituły wchodzą starostowie, przedstawiciele samorządów terytorialnych i stowarzyszeń zawodowych, reprezentanci izb gospodarczych oraz stowarzyszeń N-T NOT, a także dziennikarze i przedstawiciele organizatorów.

źródło: RENEX