Drony narzędziem walki ze smogiem

| Gospodarka Pomiary

Kraków od kilku lat nakłania do likwidacji pieców węglowych, jednak w mieście nadal funkcjonuje ich około 4 tysiące. W dniu 1 września 2019 r. weszła w życie uchwała antysmogowa Sejmiku Województwa Małopolskiego całkowicie zakazująca palenia w Krakowie węglem i drewnem. Egzekwowaniem jej zapisów zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we współpracy ze strażą miejską. Kontrolerzy wyposażeni będą w specjalistyczny sprzęt pomiarowy, w tym drony. Naruszenia postanowień uchwały mogą być karane grzywną w wysokości nawet 5 tys. zł.

Drony narzędziem walki ze smogiem

W celu wykrywania emisji zanieczyszczeń wykorzystane zostaną drony, które przy pomocy urządzeń pomiarowych będą lokalizować ich źródło. Jednym z takich dronów jest Typhoon H520, połączony z urządzeniem do analizy powietrza - Atmon FL. Atmon FL wykonuje pomiar i ocenę wskaźników gazowych i pyłowych w powietrzu. Bada różne substancje m.in. tlenek węgla, dwutlenek siarki, pyły zawieszone PM10 i PM2.5, amoniak, chlorek wodoru, formaldehyd oraz siarkowodór. Urządzenie ma modułową budowę, która umożliwia indywidualną konfigurację i zastosowanie czujników dla poszczególnych badanych substancji. Atmon FL montowany jest na górnej obudowie drona. Istnieje możliwość zainstalowania całego systemu w klatce, dla potrzeb lotów w gęstej zabudowie miejskiej oraz w pobliżu linii elektrycznych.

Połączenie drona i urządzenia pomiarowego umożliwia zapisywanie stężenia poszczególnych substancji i określenie dokładnej pozycji w danym momencie. Dzięki temu można tworzyć mapy smogu lub zanieczyszczeń w atmosferze. W zależności od potrzeb, sprzęt może prowadzić pomiar lotnych związków organicznych (LOZ) i formaldehydów (HCHO), pomiar temperatury i wilgotności, a także skażenia chemicznego powietrza.

źródło: AeroMind

Zobacz również