Drony monitorują linie energetyczne

| Gospodarka Roboty

Energa-Operator wykorzystuje drony do monitorowania linii energetycznych. Za ich pomocą dokonywane są oględziny stacji elektroenergetycznych i linii wysokiego napięcia w przypadku awarii. Ponadto są one wykorzystywane do nadzorowania prac wycinkowych prowadzonych w pobliżu sieci dystrybucyjnej.

Drony monitorują linie energetyczne

Firma rozważa poszerzenie zakresu ich użycia. W tym celu powołano zespół, którego zadaniem jest dokonanie analizy techniczno-ekonomicznej, obejmującej możliwości jak najlepszego wykorzystania tego typu statków powietrznych, przykładowo w pracy pogotowia energetycznego, co mogłoby przyspieszyć lokalizowanie i usuwanie awarii.

Zobacz również