Polskie uczelnie uruchamiają kształcenie w zakresie technologii dronowych

| Gospodarka Roboty

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu planuje utworzyć Centrum Dronów - pierwsze takie centrum na polskiej uczelni. Uczelnia wykorzysta doświadczenia uniwersytetów amerykańskich, które podobne centra prowadzą od niemal 10 lat. Z kolei Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy od roku kształci studentów w zakresie dwóch specjalności: konstrukcja dronów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej oraz programowanie dronów na Wydziale Telekomunikacji Informatyki i Elektrotechniki.

Polskie uczelnie uruchamiają kształcenie w zakresie technologii dronowych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu planuje zakup najwyższej jakości dronów, wykorzystując pozyskany na ten cel grant. W nadchodzącym roku akademickim dronowe warsztaty będą wpisane w programy nauczania na kierunkach "Bezpieczeństwo narodowe", "Zarządzanie państwem" oraz "Dziennikarstwo i komunikacja społeczna". Warsztaty będą miały charakter praktyczny, przy czym większość godzin przeznaczona zostanie na naukę latania najpierw z wykorzystaniem profesjonalnych symulatorów lotów, a następnie zakupionych przez UAM dronów. Po ukończeniu zajęć studenci będą mogli ubiegać się o uzyskanie certyfikacji VLOS - Visual Line of Sight, czyli w zakresie lotów dronem w zasięgu wzroku, a także BVLOS - Beyond Visual Line of Sight, czyli w zakresie lotów dronem poza zasięgiem wzroku.

W dziennikarstwie drony mogą posłużyć do przekazywania obrazu z innej perspektywy. Bardziej powszechnie urządzenia te kojarzone są z działaniami militarnymi, obserwacją terenu, prowadzeniem poszukiwań, czy też z zastosowaniami komercyjnymi, jak filmowanie wydarzeń i imprez okolicznościowych.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy rozpoczął kształcenie w zakresie budowy i wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych już w ubiegłym roku. Zajęcia dotyczą m.in. lotów autonomicznych oraz wyjątkowego w skali Europy prowadzenia rojów dronów. Pierwsi absolwenci uzyskali już dyplomy oraz Świadectwa Kwalifikacji BVLOS. W zakresie kształcenia uczelnia współpracuje między innymi z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 2 w Bydgoszczy. Bydgoski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy został wpisany do Rejestru Podmiotów Szkolących Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 287 RPS-04/2019, co umożliwia przeprowadzanie szkoleń UAVO VLOS, BVLOS oraz INS. Według rzecznika prasowego UTP Franciszka Bromberka uczelnia ta jest pierwszą w Polsce już posiadającą i prowadzącą kształcenie na wymienionych specjalizacjach w ramach przyjętych programów dydaktycznych. Placówka dysponuje laboratorium konstrukcyjnym i laboratorium programowania dronów, które wyposażone jest w 12 profesjonalnych symulatorów lotów. Obecnie budowane jest lądowisko dla dronów.

Kadra kształcąca studentów na specjalnościach dronowych może poszczycić się osiągnięciami w postaci nagród i medali, uzyskanych na międzynarodowych wystawach w Polsce i za granicą, za rozwiązania techniczne w zakresie sterowania i obsługi dronów.

Kształcenie na specjalnościach dronowych realizowane jest w ramach projektu NCBiR Zintegrowane programy Uczelni pt. Nowoczesna i efektywna uczelnia - kompleksowy rozwój innowacyjnego kształcenia studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego i efektywnego zarządzania uczelnią - power.utp.edu.pl/drony.

źródło: naukawpolsce.pap.pl, UTP Bydgoszcz