UPS rozszerza program dostaw za pomocą dronów

| Gospodarka Aktualności

Firma United Parcel Service rozszerza program dostaw za pomocą dronów - UPS Flight Forward - o system opieki medycznej Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego. Od lutego 2020 r., realizując program UPS Flight Forward we współpracy z firmą Matternet, za pomocą dronów transportowane mogą być produkty medyczne pomiędzy ośrodkami zdrowia i laboratoriami.

UPS rozszerza program dostaw za pomocą dronów

W ramach projektu, pracownicy Centrum Medycznego Jacobs, zlokalizowanego w kampusie wschodnim Uniwersytetu Kalifornijskiego San Diego w La Jolla, będą pakować przesyłki medyczne, takie jak próbki krwi lub dokumenty, do bezpiecznego kontenera używanego podczas przewozu. Drony będą poruszać się po wyznaczonych trasach, początkowo pomiędzy Centrum Medycznym Jacobs a miejscami przeznaczonymi do lądowania w Moores Cancer Center, oddalonym o mniej niż jedną milę i znajdującym się w zasięgu wzroku, zgodnie z przepisami FAA Part 107. Później bezzałogowce będą kursować do Centrum Zaawansowanej Medycyny Klinicznej (CALM), położonego niedaleko Centrum Medycznego Jacobs. Loty będą trwały zaledwie kilka minut i będą monitorowane przez zdalnych operatorów.

W maju 2018 r. Federalna Administracja Lotnictwa postanowiła, że jednym z dziewięciu głównych uczestników integracyjnego programu pilotażowego regulatorów Integration Pilot Program (IPP) stanie się miasto San Diego. Jednym z zadań ośrodka było przetestowanie dronów w transporcie próbek medycznych i leków w ramach systemu opieki medycznej miasta.

We wrześniu 2019 roku UPS Flight Forward - spółka UPS zajmująca się rozwojem dostaw za pomocą dronów, otrzymała certyfikat Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) Part 135 Standard, pozwalający na wykonywanie rutynowych operacji z wykorzystaniem dronów, w ramach programu prowadzonego na terenie szpitala WakeMed w Raleigh, w Karolinie Północnej.

Firma Matternet rozwija technologie powietrznych dostaw na żądanie w środowiskach miejskich. W marcu 2017 r. jako pierwsza na świecie uzyskała pozwolenie na pełne działanie sieci logistycznej opartej na dronach, na gęsto zaludnionych obszarach Szwajcarii. W maju 2018 r. została wybrana na dostawcę dronowych usług logistycznych dla amerykańskich szpitali w ramach pilotażowego programu integracji dronów FAA. W marcu 2019 r. firmy Matternet i UPS poinformowały o nawiązaniu współpracy mającej na celu świadczenie usług dostaw za pomocą dronów na rzecz amerykańskich systemów opieki zdrowotnej.

źródło: UPS