Rynek przekładni precyzyjnych - prawie 3 mld dolarów w 2025 roku

| Gospodarka Obudowy, złącza, komponenty

Grand View Research przewiduje, że globalny rynek precyzyjnych przekładni będzie rósł o ponad 7% rocznie, osiągając w 2025 roku wartość blisko 3 mld dolarów. Wśród czynników napędzających popyt na te podzespoły wymienić należy rozwój automatyzacji i większy nacisk na poprawę efektywności energetycznej w przemyśle oraz ich zalety, m.in. cichą pracę i kompaktową konstrukcję.

Rynek przekładni precyzyjnych - prawie 3 mld dolarów w 2025 roku

W 2018 roku największy udział w tym rynku miały przekładnie planetarne. Ten typ przekładni popularność zawdzięcza przede wszystkim zwartej budowie, małym luzom i sprawdzaniu się w zastosowaniach, które wymagają dużej precyzji.

W okresie objętym analizą zapotrzebowanie najszybciej zwiększać się będzie na przekładnie równoległe, które są łatwe w montażu oraz popularne w aplikacjach związanych z transportem materiałów. W 2018 roku głównym segmentem rynku precyzyjnych przekładni była robotyka, w kolejnych latach natomiast wzrosnąć ma znaczenie branży opakowaniowej.