Epidemia przyczynia się do wzrostu rynku robotów mobilnych

| Gospodarka Roboty

Epidemia koronawirusa przyczyniła się do wzrostu wykorzystania robotów w dezynfekcji, monitorowaniu, prowadzeniu badań i dostarczaniu materiałów. Według raportu przygotowanego przez ABI Research, do roku 2021 wartość rynku robotów mobilnych wzrośnie do 23 mld dolarów. Rian Whitton, starszy analityk w ABI Research wskazuje, że zanim minie epidemia, roboty zostaną włączone do wielu zastosowań i rynków.

Epidemia przyczynia się do wzrostu rynku robotów mobilnych

Wirus był dobrą okazją dla firm specjalizujących się w robotyce do dostarczenia maszyn działających w przestrzeni publicznej. Najczęściej były to bezzałogowe platformy do przeprowadzania dezynfekcji za pomocą światła ultrafioletowego.

Duński dostawca UVD Robots czerpie korzyści z obecnej sytuacji, dostarczając do szpitali tego typu urządzenia. Amerykański Germ Falcon oferuje podobne rozwiązania do dezynfekcji pokładu samolotu, a chiński TMiRob wdrożył w Wuhan roboty odkażające.

- Automatyzacja dezynfekcji jest kluczowym elementem utrzymania zdrowia i bezpieczeństwa. Może być jednym z głównych działań w odpowiedzi na Covid-19 - powiedział Rian Whitton.

Dużą szansę na rozwój zyskały firmy z branży lotniczej, które dostarczyły drony przeznaczone do patrolowania. ABI Research szacuje, że rynek małych dronów osiągnie do 2021 roku wartość 414 mln dolarów, a do roku 2030 - 10,4 mld dolarów. Rynek usług dostaw za pomocą dronów mógłby wykorzystać swoje doświadczenie w zakresie transportu ładunków w krajach rozwijających się i rozszerzyć swoją działalność w najbardziej dotkniętych wirusem regionach.

W dłuższej perspektywie czasowej Covid-19 prowadzi do ponownej weryfikacji globalnego łańcucha dostaw w zakresie produkcji. Zależność Ameryki od importu z Chin podstawowych urządzeń i leków staje się kwestią sporną, a przedstawiciele rządu już teraz interpretują kryzys jako szansę na ożywienie działań mających na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych na krajowym rynku.

Jeśli przełoży się to na bardziej znaczące działania podejmowane przez rządy w celu dywersyfikacji lub dalszego wytwarzania kluczowych towarów, może to rokować bardzo dobrze dla robotyki. Takie zmiany wymagałyby dużego wzrostu nakładów inwestycyjnych i podniesienia wskaźnika produktywności w krajach rozwiniętych.

Covid-19 przyczynił się do klęski dostawców rozwiązań przeznaczonych na rozwinięte rynki produkcji, przemysłu i łańcucha dostaw. Jednak firmom, których działania są skierowane na takie segmenty, jak zdrowie, bezpieczeństwo i obrona, obecna sytuacja daje ogromną szansę na szybki wzrost.

źródło: Robotics&Automation