Plany małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie robotyzacji

| Gospodarka Roboty

Firma Universal Robots opublikowała wyniki badania "Barometr robotyzacji MŚP" przeprowadzonego w Polsce oraz w krajach sąsiadujących. Badanie dotyczyło możliwości i planów inwestycji w roboty (tradycyjne oraz współpracujące) wśród małych i średniej wielkości przedsiębiorstw. W Polsce takie plany ma 1/3 firm MŚP.

Plany małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie robotyzacji

Kluczowymi czynnikami motywującymi do robotyzacji są w przypadku MŚP: możliwości obniżenia kosztów wytwarzania, poprawa wydajności, skrócenie czasu od zamówienia do dostawy, poprawa jakości produktów poprzez wyeliminowanie błędów, rozwiązanie problemów związanych z utrzymaniem lub zatrudnianiem pracowników oraz możliwości zwiększania konkurencyjności. W raporcie opisano również branże generujące największe zapotrzebowanie na roboty oraz zastosowania (aplikacje) tych maszyn. Wyniki badania zostały opublikowane m.in. na stronie www.przemysl-40.pl.

Zobacz również